Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i els Serveis Públics


La gran cacera –humana-  en el Sector Públic Instrumental.

Portem ja molt de temps, massa, assistint a una perversa intoxicació mediàtica per a escampar l’ombra de la sospita sobre el conjunt del personal d’un sector al qual els nostres anteriors governants van portar de manera intencionada a fugir de la legalitat, com a instrument d’una concepció política subsidiària del poder econòmic.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 24 / 05 / 2017 | Condicions laboralsDrets | sector públic drets laborals


Carrera Professional versió 3.0 –actualització per a personal funcionari interí-

Avui, 23 de maig, s’ha celebrat Mesa Técnica de la Mesa Sectorial de Funció Pública per a informar sobre l’execució de la Sentència de 21 de desembre de 2015, dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, confirmada per la sentència núm. 402/2017, del Tribunal Suprem, respecte a l’aplicació de la carrera professional horitzontal al personal interí.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 23 / 05 / 2017 | Funció públicaMesa tècnicaPersonal interí | personal interí funció pública carrera professional


Intersindical convoca el Personal Educador d’Educació Especial i Infantil a dues jornades de vaga

Després d'haver passat mitja legislatura garbellant aigua, en parlar de personal educador, la Conselleria d'Educació sembla haver decidit institucionalitzar la síndrome de Procusto i decapitar tot allò que no encaixe en un estereotip professional mono-disciplinari. I així, un any més, hem perdut tot el curs escolar sense posar cap solució a una greu problemàtica laboral que atempta contra la salut de la plantilla, els drets educatius de l'alumnat més vulnerable de tot el sistema i, per això mateix, la dignitat institucional de la Generalitat Valenciana.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 22 / 05 / 2017 | Condicions laboralsPersonal educador | vaga personal educador condicions de treball


Acords i desacords sota l’efecte del virus informàtic ‘Wanna Cry’

En plena mobilització contra l'atac massiu del "Wanna Cry" -vull plorar en anglès-, la Mesa Sectorial de la Funció Pública ha patit l'efecte d'aquest ‘ransomware’ que ha afectat mig món i avui, 15 de maig, ens ha fet ballar la “Yenka” al voltant d'un ordre del dia extens i intens

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 15 / 05 / 2017 | Condicions laboralsFunció públicaMesa sectorial | violència de gènere mesa sectorial jornada d'estiu experts docents centre de menors valència


Igualtat decideix unilateralment el tancament urgent del Centre de Menors “dels desemparats”

Passat 5 de maig es va convocar Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial de negociació de Funció Pública per a cercar una proposta consensuada respecte als efectes sobre el personal afectat per la decisió de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de tancar el Centre de Recepció de Menors de Monteolivete.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 14 / 05 / 2017 | Condicions laboralsFunció pública | tancammonteoliveteent polítiques inclusives centres de menors


Publicat el llistat provisional de la convocatòria 1/2017, Personal Subaltern

Avui, 27 d'abril, s'ha publicat el llistat provisional de la Convocatòria 1/2017, concurs de provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'Agrupació Professional Funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 27 / 04 / 2017 | Funció pública | funció pública concurs de mèrits apf personal subaltern 27 d'abril 2017


Arranca el procés de funcionarització

Amb més d'un any de retard des que Intersindical exigira que l'ordre de funcionarizació es portara a Mesa Sectorial en la primera quinzena de març, per a concloure el procés abans de l'estiu de 2016, avui, la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha publicat la Resolució de 27 de març de 2017 per la qual es convoquen els cursos selectius d'adaptació al règim jurídic de determinat personal laboral fix a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 11 / 04 / 2017 | Condicions laboralsFunció pública | resolució 27032017 personal laboral funcionarització funció pública


Intersindical obté una sentència per la qual el personal interí ha de cobrar carrera professional

El tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, mitjançant sentència nº 175/17 de la Sala del Contenciós-Administratiu , secció 2, anul·la els articles 1,3,5,7 i 18, les disposicions addicionals 1ª i 2ª i la disposició transitòria 3ª del Decret 186/2014.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 05 / 04 / 2017 | Funció públicaPersonal interí | tsj sentència personal interí carrera perofessional


Intersindical convoca vaga indefinida

La secció sindical de BOMBERS FORESTALS DE STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA convoca vaga indefinida a partir de 13 d'abrl

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 30 / 03 / 2017 | Moviments socials | vaga tragsa retribucions bombers forestals bombers


Mesa Sectorial “a la carrera”

Malgrat l'Amazones de tinta enfuriada que s'ha abocat durant els últims mesos, poc més de cinquanta minuts han estat temps suficient per a una Mesa Sectorial en la qual, amb una negociació de tràmit, s'ha signat un Acord sobre els criteris de l'Oferta d'Ocupació Pública 2016 i s'han donat per negociada l'Ordre de Barem de Concursos i la modificació del Decret de Carrera Professional Horitzontal.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 21 / 03 / 2017 | Mesa sectorial | mesa sectorial


La febra de Crimea

Mesures preventives

Baixes i absències

Absències per malaltia i incapacitat temporal

Guia de condicions de treball de la Generalitat Valenciana

Permisos. Llicències. Vacances. Reducció de jornada. Horari de treball. Excedències. Normativa.


Revisa't la nòmina 2017

Agenda sindical

Manifestació

Crida pel finançament valencià

10 de juny | 18h

Parterre (València)

Exposició

ART SOLIDARI

3 de maig | 19 h

Juan de Mena, 18, València


Àrees de la Intersindical

Salut laboral i medi ambient

Intersindical participa en les Jornades de Salut Laboral de la Confederació Intersindical

Membres d’Intersindical Valenciana assistiran i participaran en les Jornades de Salut Laboral que se celebraran a Sevilla el 19 i 20 de maig de 2017.