Concursos GVA 2018

CONCURS GENERAL NÚMERO 48/2018

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 48/2018, per a la provisió de llocs de treball de direcció i conservació de parcs naturals, de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A1-27-01, administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8319, 18/06/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 59/2018

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 59/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector d'administració general, del cos A1-01 superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8342, 19/07/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 60/2018

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 60/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector d'administració general, del cos A2-01 superior tècnic d'administració general de l'administració de la Generalitat (DOGV 8342, 19/07/18)
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 60/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial sector administració general, del cos A2-01 superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8382, 13/09/18).
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 60/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, del cos A2-01, superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8428, 21/11/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 68/2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 68/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-18, superior tècnic d'arquitectura, A2-08 superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques i A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8406, 19/10/18).
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 68/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-18 superior tècnic d'arquitectura, A2-08 superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques i A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8429, 22/11/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 69/2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 69/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-18 superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8406, 19/10/18).
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 69/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-18 superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8429, 22/11/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 70/2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 70/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8406, 19/10/18).
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 70/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8429, 22/11/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 71/2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 71/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8406, 19/10/18).
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 71/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8429, 22/11/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 72/2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 72/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-08, superior de gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8406, 19/10/18).
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 72/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-08 superior de gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8429, 22/11/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 74/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 74/2018 (DOGV 8403, 16/10/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 76/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 76/2018 (DOGV 8403, 16/10/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 79/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, convocatòria número 79/2018 (DOGV 8403, 16/10/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 81/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Autoritat de Transport Metropolità de València, convocatòria número 81/2018 (DOGV 8431, 26/11/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 90/2018

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, convocatòria número 90/2018 (DOGV 8431, 26/11/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 91/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 91/2018 (DOGV 8431, 26/11/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 92/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convocatòria número 92/2018 (DOGV 8431, 26/11/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 93/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria 93/2018 (DOGV 8430, 23/11/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 94/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, convocatòria número 94/2018 (DOGV 8426, 19/11/18).

PDF