Concursos GVA 2018

CONCURS GENERAL NÚMERO 68/2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 68/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-18, superior tècnic d'arquitectura, A2-08 superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques i A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8406, 19/10/18).
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 68/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-18 superior tècnic d'arquitectura, A2-08 superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques i A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8429, 22/11/18).
RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general de trasllats número 68/2018 per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-18, superior tècnic d'arquitectura, A2-08 superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques i A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8532, 18/04/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 73/2018

cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8443, 13/12/18).
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de correcció d'errades de la Resolució de 4 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01, administratiu, i C2-01, auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8458, 07/01/19).
RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 4 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8466, 17/01/19).
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'Administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8493, 25/02/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 81/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Autoritat de Transport Metropolità de València, convocatòria número 81/2018 (DOGV 8431, 26/11/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 82/2018

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 82/2018, per a la provisió de llocs de treball de direccions de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial, dels cossos A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrònoma, i A2-14, superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8446, 18/12/18).
RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 14 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 82/2018 per a la provisió de llocs de treball de direccions de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial, dels cossos A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrònoma, i A2-14, superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola, de l'Administració de la Generalitat.
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de correcció d'errades de la Resolució de 14 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 82/2018 per a la provisió de llocs de treball de direccions de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial, dels cossos A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrònoma, i A2-14, superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8481, 07/02/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 83/2018

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 83/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-15 superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8446, 18/12/18).
RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 14 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 83/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrònoma, de l'Administració de la Generalitat.

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 84/2018

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 84/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-14 superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8446, 18/12/18).

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació i correcció d'errades de la Resolució de 14 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 84/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-14, superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola, de l'Administració de la Generalitat.

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 85/2018

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 85/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-08, superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, i A2-04, superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8445, 17/12/18).
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació i correcció d'errades de la Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 85/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-08, superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, i A2-04, superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8458, 07/01/19).
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 85/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació i A2-04, superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8515, 27/03/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 86/2018

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 86/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-01 facultativa d'arxius i biblioteques de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8445, 17/12/18).
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 86/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-08, superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-01, facultativa d'arxius i biblioteques, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8458, 07/01/19).
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 86/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-01 facultativa d'arxius i biblioteques de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8515, 27/03/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 87/2018

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 87/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-01 tècnica d'arxius i biblioteques de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8445, 17/12/18).
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 87/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-04, superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-01, tècnic d'arxius i biblioteques, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8458, 07/01/19).
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 87/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-01 tècnica d'arxius i biblioteques de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8515, 27/03/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 88/2018

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 88/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-02 facultativa de documentació de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8445, 17/12/18).
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 88/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-02, facultativa de documentació, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8458, 07/01/19).
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 88/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-02 facultativa de documentació de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8515, 27/03/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 89/2018

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 89/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-02 tècnica de fons documentals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8445, 17/12/18).
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 89/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-02 tècnica de fons documentals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8458, 07/01/19).
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 89/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-02 tècnic o tècnica de fons documentals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8515, 27/03/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 98/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 98/2018 (DOGV 8440, 10/12/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 108/2018

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 108/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-07 superior tècnic de traducció i interpretació lingüística i A2-03 superior de gestió de promoció lingüística de l'administració de la Generalitat (DOGV 8452, 27/12/18).
RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació de la Resolució de 19 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 108/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-07 superior tècnic de traducció i interpretació lingüística i A2-03 superior de gestió de promoció lingüística de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8470, 23/01/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 109/2018

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 109/2018, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-07 superior tècnic de traducció i interpretació lingüística, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8452, 27/12/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 110/2018

RESOLUCIÓ de 19 desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 110/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-03 superior de gestió de promoció lingüística de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8452, 27/12/18).

PDF

Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació