Reunió amb la consellera Bravo

Dijous 19 de gener, ens convocarem a una reunió informativa amb la Consellera Gabriela Bravo per comunicar-nos el full de ruta dels projectes en matèria de funció pública per al 2023.
Totes les organitzacions sindicals li agraïrem la convocatòria on esperaven tractar temes de rellevància per al personal funcionari de la GVA.

20 / 01 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Dijous 19 de gener, ens convocarem a una reunió informativa amb la Consellera Gabriela Bravo per comunicar-nos el full de ruta dels projectes en matèria de funció pública per al 2023.
Totes les organitzacions sindicals li agraïrem la convocatòria on esperaven tractar temes de rellevància per al personal funcionari de la GVA.

En primer lloc avançar-vos que la constitució de l’EVAP va per bon camí i pròximament es publicarà abans del 15 de febrer el ROF.

En un altre ordre de coses, una ordre de la Conselleria establirà els objectius que s’avaluaran per a determinar l’exercici professional d’acord amb la llei de funció pública. Aquesta avaluació atorgarà unes retribucions variables que obtindrà el personal segons els objectius complits. Pareix que l’actual sistema de carrera professional és insuficient per a la consellera que vol aplicar unes noves metodologies per a mesurar el treball del personal a càrrec de la GVA. Amb aquestes mesures el que vol la consellera es incrementar la motivació del personal funcionari per tal de millorar els resultats dels treballs com si fora possible mesurar tot aquest «totum revolutum» que es l’administració de la GVA. La negociació d’aquesta ordre serà prou interessant per a veure com es plantegen aquests objectius per a que siguen quan menys subjectius possibles i alhora que garantisquen una avaluació objectiva i adequada de l’exercici professional del personal.

Pel que fa al Decret de Competència Lingüística, la negociació començarà en aquest primer trimestre.

En aquesta línia se'ns convocara també per a començar a negociar el tan esperar Decret de Provisió i Sel·leccio, degut a la extensió de la matèria, es negociarà per parts. En aquesta negociació està implícita la negociació d’una Nova Ordre de Borses. La consellera està preocupada per les nombroses renuncies i considera que la penalització establerta en l’actual ordre és insuficient, planteja ampliar-la. Un altre retall de drets del personal perquè l’administració no actualitza ni l’oferta ni el sistema. Aquesta organització ha transmès el seu desacord i hem posat de relleu que hi ha altres coses que impedixen el correcte funcionament de les borses, com per exemple el model de provisió. Si es canvia d’un model actual basat en l’oferta a un de demanda, es a dir que el propi aspirant siga el que demane el lloc en comptes de que siga la administració la que oferte el lloc, amb el cost de personal i temps per a la gestió aconseguiríem alliberar mitjans materials i personals per a una veritable gestió del personal on si cal assignar efectius. A tall d'exemple, la conselleria d’Educació amb el model de provisió per al cos de docents. En aquest sentit s’ha demostrat que la difícil cobertura, amb un sistema de demanda, funciona en la major part dels supòsits.

D’altra banda, i vista la poca efectivitat del Decret de beques, es va a modificar per a poder ampliar els beneficiaris. D’aquesta manera s’amplia l’edat que passa dels 30 a 35 anys, s’ eliminaran els requisits de notes i renda que passaran a ser considerats com a mèrits i d’aquesta manera intentar que aplegue a mes personal. Creiem que es desvirtua l’objectiu de la excel·lència i captar el talent que es el que ens va justificar en el seu moment per a aprovar el Decret. Hi ha altres talents com el del personal que actualment hi treballa com a personal de carrera al que no se li incentiva per a progressar de cos ni amb ajudes ni amb temps per a l’estudi. Pareix que es millor que vinguen de fora per a fer funcionar òptimament l’administració.

Ens ha sorprès que es tractés el tema del teletreball, quan en la pròpia conselleria ni s’implanta ni es presenta el programa a pesar que l’hem demanat en nombroses ocasions a través d’escrits, denúncies, propostes en la comissió corresponent entre d’altres.
En l’actualitat hi ha 10 programes i insistim que el teletreball ha de generalitzar-se i donar l’oportunitat a tot el personal que siga susceptible de poder acollir-e a aquesta modalitat de treball.

Un tema que ens pareix molt important es el de la reducció horària sense merma de sou per cura de fills. L’administració està a l’espera del requeriment del Tribunal Suprem per a publicar la sentència que anul·la aquesta reducció horària. Mentrestant continuaran concedint-la. Esperem que es puga negociar cap alternativa ja que considerem aquest un dret fonamental per a la conciliació familiar.

Per acabar, pel que fa a totes les Ofertes pendents, ens informes que tenen la intenció de tindre al llarg d'enguany totes les convocatòries pendents ( de les OOP 17-18-19) així com el Concurs de Mèrits resultant de la aplicació de la llei 20-21 acabades. En aquesta línia, l’OOP de 2022 complirà amb els terminis establerts per la llei al igual que la futura OOP de 2023 que en breu negociarem i que abans que finalitze el primer trimestre es publicara. Ja us avancem que la tardor de 2023 serà temps d'exàmens per a tot el personal. A la tardor també seran els exàmens del concurs oposició derivat de la aplicació de la llei 20-21. Tota aquesta provisió que se'ns abellís el compte de la lletera necessitarà d’alguna cosa mes que reunions informatives per a materialitzar tot aquest manifest d’intencions. Els OTS necessiten de mitjans materials i personals per a ser més eficients i acomplir amb els terminis. L’administració hauria de poder dedicar aquest personal en exclusiva per a donar resposta a les necessitats de cada convocatòria i d’una manera rapida i eficient acomplir amb aquests objectius que la consellera ha marcat, si no pensem que serà impossible que amb l’actual dedicació residual del personal que integra els OTS puguen finalitzar les convocatòries d'acord amb les dates previstes.