La funcionarització es tira endavant amb l’acord de tots els sindicats

Dimecres, 4 de maig, s'ha tancat la negociació del procés de funcionarització, ja que s'ha donat resposta satisfactòria a tots els assumptes plantejats. Es podrà funcionaritzar tot el personal laboral que ocupa llocs funcionarials, tot i que hi haurà dues vies: el procés de funcionarització via ordre de la conselleria d'Administració Pública per a qui no ha tingut mai l'oportunitat de fer-ho, i la via de les ofertes d'ocupació pública, en torn especial de promoció interna/funcionarització -que no afecta la resta de llocs de treball que es poden convocar-, per a les persones que ja han tingut una oportunitat. Intersindical Valenciana valora positivament la proposta, i recomanarà la signatura de l'acord sobre l'ordre.

04 / 05 / 2016 | Intersindical


Per que fa a l'esborrany de l'Ordre, l'Administració no ha fet quasi canvis, ja que el text estava pràcticament consensuat en la mesa anterior. Per tant, el debat s'ha centrat en incloure les persones que queden fora del procés general de funcionarització, no més de 170.
La proposta de l'Administració és arreplegar aquests grups mitjançant la DT Cinquena de la Llei 10/10, de Funció Pública Valenciana. El procés, per a aquestes persones, es vertebrarà a través de processos de promoció interna específics, dins de les corresponents convocatòries d'ofertes d'ocupació Pública. Aquests processos no afecten la taxa de reposició.
Pel que fa a les persones que estan en falsa millora d'ocupació i, per tant, en excedència automàtica, la Generalitat proposa el desenvolupament de l'article nou del II Conveni Col·lectiu, tot reconeguent la reserva del darrer lloc que van ocupar com a laborals. Això els permetrà participar en els processos de funcionarització corresponents, ja que d'una altra manera no podrien. Aquesta proposta es deriva de la presentada per Intersindical Valenciana en febrer. Ens congratulem d'haver estat útils al personal que es troba en aquesta situació.
Les persones amb un lloc diferent a l'originarl en aplicació de l'article 19 del Conveni també estan contemplats en la proposta.

Cursos selectius
Els processos derivats de l'ordre de funcionarització prendran la forma de cursos selectius, igual que els anteriors. El temari que va presentar l'IVAP s'ha de modificar per indicació de la Directora General, ja que cal incloure continguts que no s'havien tingut en compte, com ara la igualtat i la transparència. L'esborrany de l'ordre de funcionarització disposa les hores dels cursos:
Grup A: 75 hores. Grup B: 60 hores. Grup C: 50 hores. Grup D: 30 hores. Grup E: 25 hores

El temari es divideix en quatre blocs bàsics i dos complementaris:
Dret Constitucional i procediment Administratiu.
Dret i institucions de la Comunitat Valenciana
Llei 10/10
Llei de transparència i Llei d'Igualtat
Per als grups D i E, també un Mòdul d'internet i administració electrònica.

Segons la demanda, es podran impartir en distintes poblacions i en mòduls de 5 hores, preferiblement en horari de matí.

Conclusions
En general, donat que es dóna solució als problemes plantejats els sindicats s'han mostrat d'acord amb el text i demanen que s'inicie el procés el més prompte possible.
Intersindical Valenciana ha instat la confecció d'un calendari, per a no allargar el procés més del que siga raonable.