Estat reclassificació llocs personal sanitari Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Volem informació sobre la aplicació del compromís per part de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de fer efectiu aquesta mesura acordada i així dignificar les funcions del personal que integren aquests col·lectius i donar estabilitat a les plantilles i millorar la prestació del servei públic.

16 / 04 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Com bé és sabut, hi ha un gran agravi comparatiu pel que fa a les retribucions entre el personal sanitari que presta els seus serveis a les conselleries de Sanitat i el que presta serveis a la conselleria de Serveis Socials. A més a més, aquesta situació es veu agreujada en aquells col·lectius que, com a conseqüència del complement específic en el que estan classificats els llocs, no poden compatibilitzar la seua activitat pública amb una activitat privada.

Aquest fet sempre ha implicat un trasvassament d’aquest personal des de la Conselleria de Serveis Socials a la de Sanitat en busca d’estabilitat i millors condicions retributives.

Aquesta situació es va veure augmentada en la pandèmia on, davant la falta de personal sanitari per a fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per aquesta, encara va ser més sagnant aquest “trapàs” de personal.

Per a evitar aquest fluxe de personal, la Conselleria de Serveis Socials a finals del 2021 es va comprometre a implementar un increment retributiu per aquests col·lectiu amb la finalitat d’equiparar les condicions econòmiques entre ambdues conselleries per tal d’evitar la falta de personal a la Conselleria de Serveis Socials.
A l’inici del procediment es va comunicar al personal que ocupava els llocs afectats per aquesta mesura de signar la conformitat amb la mateixa a fin de procedir a a modificar els complements dels llocs que estaven ocupant.

D’aquesta promesa han passat més de dos anys, camí de tres, i no ha hagut cap canvi respecte a la reclassificació dels llocs i la millora retributiva.

per tot aixó volem informació sobre la aplicació del compromís per part de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de fer efectiu aquesta mesura acordada i així dignificar les funcions del personal que integren aquests col·lectius i donar estabilitat a les plantilles i millorar la prestació del servei públic.

Descarrega't el document adjunt