El Consell aprova el Decret de Carrera sense el personal laboral i interí i castiga la promoció

Divendres, 7 de novembre, com complint un guió, el Consell va aprovar el Decret que regula la Carrera horitzontal professional per al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat. No ha fet cas de peticions, avisos de recurs ni sentències del Suprem.

09 / 11 / 2014 | Intersindical tsj retallades recurs contenciós mobilitzacions carrera professional


MOBILITZACIÓ DE PERSONAL INTERÍ DOCENT

Intersindical Valenciana anuncia que recorrerà el decret per a incloure el personal interí i fer justícia amb el personal que ha promocionat
Pel que fa al personal laboral, no està inclòs en el Decret. Segons la nota de premsa del Consell,
"Con lo que respecta [sic] al personal laboral fijo de la Administración de la Generalitat, se señala que accederá al sistema de carrera profesional horizontal en los mismos términos que el personal funcionario de carrera, mediante un Acuerdo de la CIVE adhiriéndose al Decreto de carrera y sus normas de desarrollo."

El Consell ha volgut reafirmar-se en la exclusió:
"queda excluido todo el personal que no ostente una relación de carácter fijo con la Administración de la Generalitat"

Això vol dir que un terç del personal, unes 5.000 persones, funcionàries interines o laborals temporals, no van a cobrar res de carrera.
O que unes 4.000 persones, més d'una quarta part del total i quasi el 40% de qui entrarà en el sistema de carrera, veurà retallats els seus drets econòmics per haver tingut la mala idea de promocionar a un grup superior."

Intersindical Valenciana anuncia un recurs
Una vegada publicat el Decret en el DOCV, cosa que podria produir-se en pocs dies, i atenent a què s'aprecien diversos motius d'impugnació, com el fet que el personal interí no hi puga accedir i que es castigue el personal que ha promocionat, entre d'altres, Intersindical Valenciana recorrerà el decret davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Suspensió. El Sindicat ha decidit no demanar la suspensió del decret de carrera. Els objectius del recurs són estendre el sistema de carrera professional a quanta més gent millor i en les millors condicions. No tracta d'atacar la seua implantació ni retardar que el personal que sí veu reconeguts els seus drets puga ingressar en la carrera i augmentar les seues retribucions.