III CONGRES STAS INTERSINDICAL

Informacions generals

III CONGRES STAS INTERSINDICAL

Un pas endavant en la nostra acció sindical. 6 a 8 de maig a Calp.

Administrador Local

divendres 01 abril 2016 08:28 h

El Consell Nacional de STAS-IV, reunit a València el día 20 de febrer de 2016 en sessió ordinària, en compliment del que estableixen els actuals Estatus, i a proposta del Secretariat Nacional, ACORDA convocar el III Congrés del STAS-IV.


Documentació congressual.

Reglament Congressual. DESCARREGAR

Ponència d'Organització i Estatuts. DESCARREGAR

Ponència d' Acció Sindical, Salud Laboral. DESCARREGAR

Ponència de Formació. DESCARREGAR

Carta de Serveis Juridics. DESCARREGAR

Reglament de la Caixa de Resistencia. DESCARREGAR

Reglament Comissió Garanties i Conflictes. DESCARREGAR

Reglament Règim Disciplinari i Sancionador. DESCARREGAR

Esmenes presentades:

Reglament Comissió Garanties i Conflictes. DESCARREGAR

Reglament Règim Disciplinari i Sancionador. DESCARREGAR

Ponència d'Organització i Estatuts. DESCARREGAR

Ponència d' Acció Sindical, Salud Laboral. DESCARREGAR, DESCARREGAR

Ponència de Formació. DESCARREGAR, DESCARREGAR

Carta de Serveis Juridics. DESCARREGAR

Reglament de la Caixa de Resistencia. DESCARREGAR


La presentació de les esmenes als diferents documents i el llistat de les persones delegades al congrés,fins 26 d´abril, haureu d'enviar-la per correu electrònic a la següent adreça: organitzacio.stas@intersindical.org,
que serà l'ùnica vàlida per a rebre la documentació.


Salutacions

Fotos del 3 Congrés, aquí.
Arxiu

TAMBÉ ET POT INTERESSAR