Carrera professional horitzontal

Pla anual d’avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal de l’any 2024

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2023 de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional de l'any 2024 (DOGV 9755, 29/12/23).

PDF

Pla anual d’avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal de l’any 2023

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional de l'any 2023 (DOGV 9506, 05/01/23).

PDF

Pla anual d’avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal de l’any 2022

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional de l'any 2022 (DOGV 9241, 23/12/21).

PDF

Pla anual d’avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal de l’any 2021

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional de l'any 2021 (DOGV 9007, 28/01/21).

PDF

Pla anual d’avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l’any 2020

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional l'any 2020 (DOGV 8727, 28/01/20).

PDF

S’amplia el termini màxim per a resoldre i notificar el procediment d’accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim per a resoldre i notificar el procediment d'accés, adaptació i progressió respecte al sistema de carrera professional horitzontal, d'acord amb el que s'estableix en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8703, 23/12/19).

PDF

Procediment d’accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la de 10 de maig de 2019, per la qual s'inicia el procediment d'accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal, conforme a l'establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (dogv 8557, 28/05/19).

PDF

Procediment d’accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'inicia el procediment d'accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal, conforme a l'establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8547, 14/05/19).

PDF

Procediment electrònic per a l’accés al sistema de carrera professional horitzontal

ORDRE 6/2019, de 26 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es regula el procediment electrònic per a l'accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal (DOGV 8539, 02/05/19).

PDF

Acord de carrera professional horitzontal i l’avaluació

ACORD de 5 d'abril de 2019, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, per a la modificació del Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8529, 15/04/19).

PDF

Pla anual d’avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l’any 2019

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l'any 2019 (DOGV 8464, 15/01/19).

PDF

Decret de carrera professional horitzontal i l’avaluació

DECRET 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8440, 10/12/18).

PDF

Pla anual d’avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l’any 2018

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l'any 2018 (DOGV 8211, 12/01/18).

PDF

Adaptació al nou sistema de carrera establit en les disp. transitòries 1a i 2a del Decret 93/2017

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'inicia el procediment d'adaptació al nou sistema de carrera establit en les disposicions transitòries 1a i 2a del Decret 93/2017, de 14 de juliol, pel qual es modifica el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, que regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici (DOGV 8095, 31/07/17).

PDF

Modificació del decret que regula el sistema de carrera professional horitzontal

DECRET 93/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat i s'estableix el procediment d'adaptació al nou sistema de carrera professional (DOGV 8087, 19/07/17).

PDF

Pla anual d’avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l’any 2017

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l'any 2017 (DOGV 7944, 27/12/16).

PDF

Pla anual d’avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l’any 2016

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2015, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l'any 2016 (DOCV 7681, 18/12/15).

PDF

Ordre carrera professional

ORDRE 2/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es desenvolupa el sistema d'avaluació de l'exercici, així com l'accés i el procediment de progressió dins del sistema de carrera professional horitzontal del personal empleat públic de caràcter fix de l'Administració de la Generalitat (DOCV 7678, 15/12/15).

PDF

Enquadrament inicial en el sistema de carrera professional horitzontal

Notificació de la resolució de la directora general de Recursos Humans, de enquadrament inicial en el sistema de carrera professional horitzontal del Decreto 186/2014 (DOCV 7495, 30/03/15).

PDF

Acord de la CIVE del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral sobre carrera horitzontal

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2014, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servici de l'Administració Autonòmica, pel qual s'interpreta i es desplega l'article sèptim, punt 4, del vigent conveni col·lectiu, sobre carrera professional horitzontal i avaluació de l'exercici (DOCV 7444, 16/01/15).

PDF

Pla Anual d’Avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l’any 2015

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'aprova el Pla Anual d'Avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l'any 2015 (DOCV 7429, 23/12/14).

PDF

Correcció d’errades al decret de carrera professional

CORRECCIÓ d'errades del Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat (DOCV 7406, 19/11/14).

PDF

Procediment de sol·licitud d’incorporació al sistema de carrera professional horitzontal

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'inicia el procediment de sol·licitud d'incorporació al sistema de carrera professional horitzontal (DOCV 7404, 17/11/14).

PDF

Decret de carrera professional

DECRET 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat (DOCV 7399, 10/11/14).

PDF