Relació de llocs de treball

Llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes públics els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8388, 21/09/18).

PDF


Llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2017, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8155, 24/10/17).

PDF


Actualització 10-11-2016 de la relació de llocs de treball GV

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 18 de maig de 2016, de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 7917, 15/11/16).

PDF


Relació de llocs de treball de la Generalitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aprova les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOCV 7790, 25/05/16).

PDF