banner vota stas

Mou-te #perdignitat

Eleccions sindicals 2015

El 21 de maig es van celebrar les eleccions sindicals en la Generalitat Valenciana per a constituir les Juntes de Personal dels SSTT d'Alacant, Castelló i València, els Serveis Centrals i l'INVASSAT.

Resultats

JUNTA DE PERSONAL INTERSINDICAL UGT CSIF CCOO CGT IGEVA USO TOTAL
Serveis Centrals 7 6 4 4 6 2 - 29
Territorials d'Alacant 5 5 6 9 - - - 25
Territorials de Castelló 4 8 4 3 2 - 2 23
Territorials de València 6 9 5 5 2 - - 27
INVASSAT 2 2 4 1 - - - 9
TOTAL 24 30 23 22 10 2 2 113
21,24% 25,55% 20,35% 19,47% 8,85% 1,77% 1,77% 100%
Entren en la mesa sectorial (10%): NO NO NO
(A falta de les eleccions en el Servef)

Al SERVEF, per dignitat

El pròxim dia 2 de juliol el personal funcionari del SERVEF celebrarà les eleccions sindicals la Junta de Personal. Ja han passat quatre anys i en eixe temps han passat moltes coses: retallades salarials, retallades de personal, retallades de drets laborals, reformes legislatives per a privatitzar serveis públics, etc.

Continua llegint


Programa per al personal educatiu complementari

DAVANT la precarització continuada i sistemàtica de les nostres condicions laborals.

Continua llegint


MOU-TE #perdignitat

És època de decisions. Cal apostar per la continuïtat d’allò que s’ha fet bé o fer-ho pel canvi. En les eleccions de les institucions públiques i també en les sindicals.

Continua llegint


Cinc dones encapçalen les candidatures d’Intersindical Valenciana a les Juntes de Personal

Divendres es van presentar les candidatures a les eleccions per a les juntes de personal funcionari de la Generalitat que es triaran dijous, 21 de maig.

Continua llegint


La unitat d’acció no va resistir la negativa d’Intersindical a acceptar la pau social

Intersindical Valenciana ha sofrit un procés d’aïllament per part de la resta de sindicats presents en les meses generals de la Generalitat –CCOO, CSIF, FSES i UGT–, que no han acceptat de bon grat les discrepàncies del Sindicat amb la seua decisió de signar determinats acords. En aquest article us fem un resum dels acords signats i les causes de les discrepàncies.

Continua llegint


Carrera professional: aclarim conceptes i oferim opcions

Algunes persones s'han dirigit al sindicat queixant-se dels minsos imports que han cobrat de la carrera professional. Això, qui ha cobrat alguna cosa, clar, ja que el personal funcionari interí, laboral temporal i el personal funcionari de carrera en millora d'ocupació no reconeguda, no han cobrat res de res.

Continua llegint