OPE 2016

DECRET 96/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016 per a l'Administració de la Generalitat.

CONVOCATÒRIA 27/2016

CONVOCATÒRIA 27/2016, GRUP A2-20, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE, COS SUPERIOR DE GESTIÓ EN FISIOTERÀPIA

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 40/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, torn d’accés lliure. Convocatòria 27/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 27/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, gestió en fisioteràpia

CONVOCATÒRIA 26/2016

CONVOCATÒRIA 26/2016, GRUP A2-19, ADM. ESPECIAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, COS SUPERIOR DE GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ SOCIOSANITÀRIA

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 39/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió Administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna, Convocatòria 26/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 26/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, gestió d'administració sociosanitària

CONVOCATÒRIA 25/2016

CONVOCATÒRIA 25/2016, GRUP A2-19, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE I TORN DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, COS SUPERIOR DE GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ SOCIOSANITÀRIA

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 38/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió d’Administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 25/2016 corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 25/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, gestió d'administració sociosanitària

CONVOCATÒRIA 24/2016

CONVOCATÒRIA 24/2016, GRUP A2-16-03, ADM. ESPECIAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, COS SUPERIOR DE GESTIÓ EN ACCIÓ SOCIAL

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 37/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió en acció social. Escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 24/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 24/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, gestió en acció social

CONVOCATÒRIA 23/2016

CONVOCATÒRIA 23/2016, GRUP A2-16-03, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE I TORN DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, COS SUPERIOR DE GESTIÓ EN ACCIÓ SOCIAL

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 36/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 23/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 23/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

 

2016, gestió en acció social

CONVOCATÒRIA 22/2016

CONVOCATÒRIA 22/2016, GRUP A1-24, ADM. ESPECIAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, COS SUPERIOR TÈCNIC DE MEDICINA

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 35/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’Administració, A1-24, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 22/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’administració, A1-24, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 22/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, medicina

CONVOCATÒRIA 21/2016

CONVOCATÒRIA 21/2016, GRUP A1-24, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE I TORN DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, COS SUPERIOR TÈCNIC DE MEDICINA

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 34/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’administració, A1-24, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 21/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de medicina de l’administració, A1-24, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 21/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, diversitat funcional, medicina

CONVOCATÒRIA 20/2016

CONVOCATÒRIA 20/2016, GRUP A1-20, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE I TORN DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, COS SUPERIOR TÈCNIC DE PSICOLOGIA

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 33/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 20/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8240
data 22/02/18

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

 

2016, diversitat funcional, psicología

CONVOCATÒRIA 19/2016

CONVOCATÒRIA 19/2016, GRUP A2-14-01, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE I TORN DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, COS SUPERIOR GESTIÓ D'ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 32/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 19/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 19/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, enginyeria tècnica agrícola

CONVOCATÒRIA 18/2016

CONVOCATÒRIA 18/2016, GRUP A2-17, ADM. ESPECIAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, COS SUPERIOR GESTIÓ EN ARQUITECTURA

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 31/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 18/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 18/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, gestió en arquitectura

CONVOCATÒRIA 17/2016

CONVOCATÒRIA 17/2016, GRUP A2-17, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE, COS SUPERIOR GESTIÓ EN ARQUITECTURA

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 30/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d’accés lliure. Convocatòria 17/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 17/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, gestió en arquitectura

CONVOCATÒRIA 16/2016

CONVOCATÒRIA 16/2016, GRUP A2-08, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE, COS SUPERIOR GESTIÓ D'ENGINYERIA TÈCNICA EN OBRES PÚBLIQUES

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 29/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d’accés lliure. Convocatòria 16/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 16/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, enginyeria tècnica, gestió obres públiques

CONVOCATÒRIA 15/2016

CONVOCATÒRIA 15/2016, GRUP A1-18, ADM. ESPECIAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, COS SUPERIOR TÈCNIC D'ARQUITECTURA

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 28/2017, de 18 de octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional. Convocatòria 15/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional, convocatòria 15/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, tècnic d'arquitectura

CONVOCATÒRIA 14/2016

CONVOCATÒRIA 14/2016, GRUP A1-18, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE I TORN DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, COS SUPERIOR TÈCNIC D'ARQUITECTURA

DOGV 8169
data 14/11/17

ORDRE 27/2017, de 18 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 14/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, tècnic d'arquitectura

CONVOCATÒRIA 13/2016

CONVOCATÒRIA 13/2016, GRUP A2-04-01, ADM. ESPECIAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, COS SUPERIOR DE GESTIÓ D'ARXIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMICA I DOCUMENTACIÓ

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 26/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, administració pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 13/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 13/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, arxivística, biblioteconomica i documentació

CONVOCATÒRIA 12/2016

CONVOCATÒRIA 12/2016, GRUP A2-04-01, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE, COS SUPERIOR DE GESTIÓ D'ARXIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMICA I DOCUMENTACIÓ

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 25/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 12/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8235
data 15/02/18

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 12/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, arxivística, biblioteconomica i documentació

CONVOCATÒRIA 11/2016

CONVOCATÒRIA 11/2016, GRUP A1-15, ADM. ESPECIAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, COS SUPERIOR TÈCNIC D'ENGINYERIA AGRÒNOMA

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 24/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 11/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8230
data 08/02/18

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 11/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8247
data 05/03/18

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2018, complementària a la Resolució de 24 de gener de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 11/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, enginyeria agrònoma

CONVOCATÒRIA 10/2016

CONVOCATÒRIA 10/2016, GRUP A1-15, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE I TORN DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, COS SUPERIOR TÈCNIC D'ENGINYERIA AGRÒNOMA

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 23/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure i de persones amb diversitat funcional, convocatòria 10/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8230
data 08/02/18

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al Cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d’accés lliure i de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 10/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’administració de la Generalitat.

2016, enginyeria agrònoma

CONVOCATÒRIA 9/2016

CONVOCATÒRIA 9/2016, GRUP C2-01-01, ADM. GENERAL, TORN LLIURE I TORN DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, COS AUXILIAR DE GESTIÓ

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 22/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8154
data 23/10/17

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 22/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8230
data 08/02/18

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 9/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, auxiliar de gestió

CONVOCATÒRIA 8/2016

CONVOCATÒRIA 8/2016, GRUP A1-11, ADM. ESPECIAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, COS SUPERIOR TÈCNIC D'ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 21/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 8/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8230
data 08/02/18

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 8/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, enginyeria de camins, canals i ports

CONVOCATÒRIA 7/2016

CONVOCATÒRIA 7/2016, GRUP A1-11, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE, COS SUPERIOR TÈCNIC D'ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 20/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 7/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8154
data 23/10/17

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 20/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 7/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8230
data 08/02/18

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d’accés lliure. Convocatòria 7/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, enginyeria de camins, canals i ports

CONVOCATÒRIA 6/2016

CONVOCATÒRIA 6/2016, GRUP A1-02, ADM. GENERAL, TORN LLIURE, COS D'ADVOCATS I ADVOCADES

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 19/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d’oposició, torn lliure, convocatòria 6/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8192
data 18/12/17

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos d’advocats i d’advocades de la Generalitat, A1-02, pel sistema d’oposició, torn lliure, convocatòria 6/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’administració de la Generalitat.

2016, advocades, advocats

CONVOCATÒRIA 5/2016

CONVOCATÒRIA 5/2016, GRUP A1-08-01, ADM. ESPECIAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, COS SUPERIOR TÈCNIC D'ARXIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 14/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 5/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8192
data 18/12/17

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 5/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, arxivística, biblioteconomía i documentació

CONVOCATÒRIA 4/2016

CONVOCATÒRIA 4/2016, GRUP A1-08-01, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE, COS SUPERIOR TÈCNIC D'ARXIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ

DOGV 8139
data 02/10/17

ORDRE 17/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 4/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’administració de la Generalitat.

DOGV 8192
data 18/12/17

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d’arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 4/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, arxivística, biblioteconomía i documentació

CONVOCATÒRIA 3/2016

CONVOCATÒRIA 3/2016, GRUP A2-30, ADM. ESPECIAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, COS SUPERIOR DE GESTIÓ DE TRIBUTS

DOGV 8099
data 04/08/17

ORDRE 15/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8134
data 25/09/17

CORRECCIÓ d’errades de les ordres 14/2017 i 15/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per les quals es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8192
data 18/12/17

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8270
data 10/04/18

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure, torn de persones amb diversitat funcional i torn de promoció interna, convocatòries 2/2016 i 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, gestió de tributs

CONVOCATÒRIA 2/2016

CONVOCATÒRIA 2/2016, GRUP A2-30, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE I TORN DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, COS SUPERIOR DE GESTIÓ DE TRIBUTS

DOGV 8099
data 04/08/17

ORDRE 14/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8134
data 25/09/17

CORRECCIÓ d’errades de les ordres 14/2017 i 15/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per les quals es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, i torn de promoció interna, convocatòria 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8192
data 18/12/17

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 2/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8270
data 10/04/18

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure, torn de persones amb diversitat funcional i torn de promoció interna, convocatòries 2/2016 i 3/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2016, gestió de tributs

CONVOCATÒRIA 1/2016

CONVOCATÒRIA 1/2016, GRUP A2-03, ADM. ESPECIAL, TORN LLIURE, COS SUPERIOR DE GESTIÓ DE PROMOCIÓ LINGÜISTICA

DOGV 8090
data 24/07/17

ORDRE 13/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8179
data 28/11/17

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8195
data 21/12/17

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

promoció lingüística