Concursos GVA 2018

CONVOCATÒRIA 01/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 01/2018 (DOGV 8237, 19/02/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 02/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 02/2018 (DOGV 8237, 19/02/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 03/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 03/2018 (DOGV 8237, 19/02/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 04/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de Cultura, convocatòria número 04/2018 (DOGV 8237, 19/02/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 05/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 05/2018 (DOGV 8237, 19/02/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 11/2018

Cos A1-20, superior tècnic en Psicologia - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 11/2018, per a la provisió de llocs de treball de nivells 24 de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-20, superior tècnic en Psicologia de l'Administració de la Generalitat, en execució de la Sentència número 312/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València (DOGV 8254, 14/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 12/2018

Cos A1-20, superior tècnic en Psicologia de nivells 24 - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 12/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-20, superior tècnic en psicologia de l'Administració de la Generalitat, en execució de la sentència número 312/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València (DOGV 8254, 14/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 13/2018

Cos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal i A2-13 superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 13/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-17 superior tècnic d'enginyeria forestal i A2-13 superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal (DOGV 8254, 14/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 14/2018

Cos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 14/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal (DOGV 8254, 14/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 15/2018

Cos A2-13, superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 15/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-13 superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal (DOGV 8254, 14/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 18/2018

Cos A1-12, superior tècnic d'enginyeria industrial - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 18/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-12, superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8252, 12/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 19/2018

Cos A2-09, superior de gestió en enginyeria tècnica industrial - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 19/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-09, superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8252, 12/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 20/2018

Cos A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 20/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial, del cos A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8252, 12/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 21/2018

Cos A2-10, superior de gestió en enginyeria tècnica de mines - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 21/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial, del cos A2-10, superior de gestió en enginyeria tècnica de mines de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8252, 12/03/18).

PDF