Concursos GVA 2018

CONVOCATÒRIA 03/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 03/2018 (DOGV 8237, 19/02/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 07/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Convocatòria número 07/2018 (DOGV 8257, 20/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 11/2018

Cos A1-20, superior tècnic en Psicologia - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 11/2018, per a la provisió de llocs de treball de nivells 24 de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-20, superior tècnic en Psicologia de l'Administració de la Generalitat, en execució de la Sentència número 312/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València (DOGV 8254, 14/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 12/2018

Cos A1-20, superior tècnic en Psicologia de nivells 24 - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 12/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-20, superior tècnic en psicologia de l'Administració de la Generalitat, en execució de la sentència número 312/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València (DOGV 8254, 14/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 13/2018

Cos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal i A2-13 superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 13/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-17 superior tècnic d'enginyeria forestal i A2-13 superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal (DOGV 8254, 14/03/18).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 13/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-17 superior tècnic d'enginyeria forestal i A2-13 superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal (DOGV 8264, 29/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 14/2018

Cos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 14/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal (DOGV 8254, 14/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 15/2018

Cos A2-13, superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 15/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-13 superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal (DOGV 8254, 14/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 18/2018

Cos A1-12, superior tècnic d'enginyeria industrial - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 18/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-12, superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8252, 12/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 19/2018

Cos A2-09, superior de gestió en enginyeria tècnica industrial - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 19/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-09, superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8252, 12/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 20/2018

Cos A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 20/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial, del cos A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8252, 12/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 21/2018

Cos A2-10, superior de gestió en enginyeria tècnica de mines - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 21/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial, del cos A2-10, superior de gestió en enginyeria tècnica de mines de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8252, 12/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 22/2018

Cos C1-13, agents mediambientals - caps de zona i caps de comarca - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 22/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de zona i caps de comarca, de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos C1-13, agents mediambientals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8257, 20/03/18).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 22/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de zona i caps de comarca de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos C1-13, agents mediambientals de l'Administració de la generalitat (DOGV 8268, 06/04/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 23/2018

Cos C1-13, agents mediambientals - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 23/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos C1-13, agents mediambientals de l'administració de la Generalitat (DOGV 8257, 20/03/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 24/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convocatòria número 24/2018 (DOGV 8278, 20/04/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 26/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Convocatòria número 26/2018 (DOGV 8270, 10/04/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 27/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Convocatòria número 27/2018 (DOGV 8270, 10/04/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 29/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 29/2018 (DOGV 8278, 20/04/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 33/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, convocatòria número 33/2018 (DOGV 8289, 08/05/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 35/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 35/2018 (DOGV 8289, 08/05/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 36/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 36/2018 (DOGV 8289, 08/05/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 37/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 37/2018 (DOGV 8289, 08/05/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 38/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'IVASS (Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària), convocatòria número 38/2018 (DOGV 8289, 08/05/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 39/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 39/2018 (DOGV 8301, 23/05/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 40/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, convocatòria número 40/2018 (DOGV 8301, 23/05/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 41/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. Convocatòria número 41/2018 (DOGV 8301, 23/05/18).

PDF