Concursos GVA 2018

CONVOCATÒRIA 07/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Convocatòria número 07/2018 (DOGV 8257, 20/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 12/2018

Cos A1-20, superior tècnic en Psicologia de nivells 24 - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 12/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-20, superior tècnic en psicologia de l'Administració de la Generalitat, en execució de la sentència número 312/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València (DOGV 8254, 14/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 13/2018

Cos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal i A2-13 superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 13/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-17 superior tècnic d'enginyeria forestal i A2-13 superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal (DOGV 8254, 14/03/18).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 13/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-17 superior tècnic d'enginyeria forestal i A2-13 superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal (DOGV 8264, 29/03/18).
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es detrau un lloc de treball de la convocatòria del concurs general número 13/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal, i A2-13, superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal, com a conseqüència de l'execució de la Sentència número 110/15, de 21 d'abril de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de València (DOGV 8325, 26/06/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 14/2018

Cos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 14/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal (DOGV 8254, 14/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 15/2018

Cos A2-13, superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 15/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-13 superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal (DOGV 8254, 14/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 19/2018

Cos A2-09, superior de gestió en enginyeria tècnica industrial - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 19/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-09, superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8252, 12/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 20/2018

Cos A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 20/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial, del cos A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8252, 12/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 22/2018

Cos C1-13, agents mediambientals - caps de zona i caps de comarca - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 22/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de zona i caps de comarca, de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos C1-13, agents mediambientals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8257, 20/03/18).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 22/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de zona i caps de comarca de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos C1-13, agents mediambientals de l'Administració de la generalitat (DOGV 8268, 06/04/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 23/2018

Cos C1-13, agents mediambientals - Administració Especial

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 23/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos C1-13, agents mediambientals de l'administració de la Generalitat (DOGV 8257, 20/03/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 30/2018

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 30/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, coordinació i de nivell 24 de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-06, superior tècnic d'enginyeria en informàtica, A1-14, superior tècnic d'enginyeria en telecomunicacions, A2-02, superior de gestió d'enginyeria tècnica informàtica, i A2-11, superior de gestió d'enginyeria tècnica en telecomunicacions, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8306, 30/05/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 31/2018

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 31/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-06, superior tècnic en enginyeria informàtica de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8306, 30/05/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 32/2018

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 32/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-02, superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8306, 30/05/18).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 32/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-02, superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8319, 18/06/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 34/2018

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 34/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-11, superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8306, 30/05/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 38/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'IVASS (Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària), convocatòria número 38/2018 (DOGV 8289, 08/05/18).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'IVASS (Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària), convocatòria número 38/2018 (DOGV 8339, 16/07/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 42/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convocatòria número 42/2018 (DOGV 8313, 08/06/18).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convocatòria número 42/2018 (DOGV 8320, 19/06/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 43/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, convocatòria número 43/2018 (DOGV 8313, 08/06/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 44/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, convocatòria número 44/2018 (DOGV 8313, 08/06/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 45/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, convocatòria número 45/2018 (DOGV 8313, 08/06/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 46/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 46/2018 (DOGV 8313, 08/06/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 47/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 47/2018. (DOGV 8327, 28/06/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 48/2018

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 48/2018, per a la provisió de llocs de treball de direcció i conservació de parcs naturals, de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A1-27-01, administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8319, 18/06/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 49/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en el SERVEF, convocatòria número 49/2018 (DOGV 8327 28/06/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 50/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 50/2018 (DOGV 8327, 28/06/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 51/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), convocatòria número 51/2018 (DOGV 8327, 28/06/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 52/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes democràtiques i Llibertats Públiques, convocatòria número 52/2018 (DOGV 8327, 28/06/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 53/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 53/2018 (DOGV 8332, 05/07/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 54/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 54/2018 (DOGV 8332, 05/07/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 55/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Cartogràfic Valencià, convocatòria número 55/2018 (DOGV 8332, 05/07/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 56/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convocatòria número 56/2018 (DOGV 8332, 05/07/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 59/2018

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 59/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector d'administració general, del cos A1-01 superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8342, 19/07/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 60/2018

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 60/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector d'administració general, del cos A2-01 superior tècnic d'administració general de l'administració de la Generalitat (DOGV 8342, 19/07/18)

PDF