Concursos GVA 2017

CONVOCATÒRIA 34/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, convocatòria número 34/2017 (DOGV 8090, 24/07/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 35/2017

Administració Especial del cos A2-30, Superior de Gestió de Tributs

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 35/2017, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-30, superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8094, 28/07/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 39/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Convocatòria número 39/2017 (DOGV 8124, 11/09/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 40/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Convocatòria número 40/2017 (DOGV 8124, 11/09/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 41/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Convocatòria número 41/2017 (DOGV 8124, 11/09/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 42/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Convocatòria número 42/2017 (DOGV 8124, 11/09/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 43/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria, Investigació, Cultura i Esport. Convocatòria número 43/2017 (DOGV 8124, 11/09/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 44/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Convocatòria número 44/2017 (DOGV 8124, 11/09/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 45/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Convocatòria número 45/2017 (DOGV 8124, 11/09/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 46/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). Convocatòria número 46/2017 (DOGV 8130, 19/09/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 47/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF). Convocatòria número 47/2017 (DOGV 8149, 16/10/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 48/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 48/2017 (DOGV 8149, 16/10/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 49/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). Convocatòria número 49/2017 (DOGV 8149, 16/10/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 50/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Convocatòria número 50/2017 (DOGV 8149, 16/10/17).

PDF