Concursos GVA 2017

CONCURS DE TRASLLATS 1/2017

Agrupació Professional Funcionarial, APF-01-01 - Subalterns

RESOLUCIÓ de 5 de gener de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs de provisió número 1/2017, de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'Agrupació Professional Funcionarial, APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns (DOGV 7955, 11/01/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 9/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT), convocatòria número 9/2017 (DOGV 7999, 14/03/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 14/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Convocatòria número 14/2017 (DOGV 8026, 25/04/17).

PDF

CONCURS ESPECÍFIC NÚMERO 15/2017

Administració Especial del cos A1-28 - Superior Tècnic d'Investigadors Científics

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs específic número 15/2017, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-28, superior tècnic d'investigadors científics de l'administració de la Generalitat, escales A1-28-02, investigador, i A1-28-03, professor d'investigació (DOGV 8012, 31/03/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 16/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Convocatòria número 16/2017 (DOGV 8034, 08/05/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 17/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat. Convocatòria número 17/2017 (DOGV 8034, 08/05/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 19/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Convocatòria número 19/2017 (DOGV 8034, 08/05/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 20/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Convocatòria número 20/2017 (DOGV 8036, 10/05/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 21/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Convocatòria número 21/2017 (DOGV 8037, 11/05/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 22/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF), convocatòria número 22/2017 (DOGV 8057, 07/06/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 23/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 23/2017 (DOGV 8057, 07/06/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 24/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 24/2017 (DOGV 8057, 07/06/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 25/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, convocatòria número 25/2017 (DOGV 8057, 07/06/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 26/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 26/2017 (DOGV 8069, 23/06/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 27/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 27/2017 (DOGV 8069, 23/06/17).

PDF