Concursos GVA 2017

CONVOCATÒRIA 62/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2017. de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 62/2017 (DOGV 8182, 01/12/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 68/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Convocatòria número 68/2017 (DOGV 8195, 21/12/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 70/2017

Caps de Secció d'Administració Especial

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 70/2017, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-12, A1-13, A2-09, A1-06, A2-02, A1-11, A2-08, A1-27, A1-18, A2-17 i A1-29 (DOGV 8190, 14/12/17).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de desembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 70/2017, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-12, A1-13, A2-09, A1-06, A2-02, A1-11, A2-08, A1-27, A1-18, A2-17 i A1-29 (DOGV 8191, 15/12/17).

PDF