Concursos GVA 2017

CONVOCATÒRIA 41/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Convocatòria número 41/2017 (DOGV 8124, 11/09/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 44/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Convocatòria número 44/2017 (DOGV 8124, 11/09/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 46/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). Convocatòria número 46/2017 (DOGV 8130, 19/09/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 48/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 48/2017 (DOGV 8149, 16/10/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 49/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). Convocatòria número 49/2017 (DOGV 8149, 16/10/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 50/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Convocatòria número 50/2017 (DOGV 8149, 16/10/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 52/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en el SERVEF. Convocatòria número 52/2017 (DOGV 8163, 06/11/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 54/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Convocatòria número 54/2017 (DOGV 8164, 07/11/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 55/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat. Convocatòria número 55/2017 (DOGV 8176, 23/11/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 56/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Convocatòria número 56/2017 (DOGV 8176, 23/11/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 57/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 57/2017 (DOGV 8176, 23/11/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 58/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT). Convocatòria número 58/2017 (DOGV 8176, 23/11/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 59/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 59/2017 (DOGV 8182, 01/12/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 60/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Convocatòria número 60/2017 (DOGV 8184, 05/12/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 61/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en el SERVEF, convocatòria número 61/2017 (DOGV 8182, 01/12/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 62/2017

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2017. de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 62/2017 (DOGV 8182, 01/12/17).

PDF

CONVOCATÒRIA 70/2017

Caps de Secció d'Administració Especial

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 70/2017, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-12, A1-13, A2-09, A1-06, A2-02, A1-11, A2-08, A1-27, A1-18, A2-17 i A1-29 (DOGV 8190, 14/12/17).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de desembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 70/2017, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-12, A1-13, A2-09, A1-06, A2-02, A1-11, A2-08, A1-27, A1-18, A2-17 i A1-29 (DOGV 8191, 15/12/17).

PDF