Concursos GVA 2016

CONVOCATÒRIA 94/2016

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Convocatòria número 94/2016.

PDF

CONVOCATÒRIA 98/2016

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 98/2016 (DOGV 7925, 25/11/16).

PDF