Borses i oposicions

Galicia. Sol·licituds fins al 28/03. PDF
Galicia. Sol·licituds fins al 27/03. PDF
Extremadura. Sol·licituds fins al 05/04. PDF
Navarra. Sol·licituds fins al 24/03. PDF
Astúries. Sol·licituds fins al 21/03. PDF
Navarra. Sol·licituds fins al 21/03. PDF
Aragó (2). Sol·licituds fins al 20/03. PDF
Aragó (1). Sol·licituds fins al 20/03. PDF

Borses al País Valencià

Auxiliars d’Infermeria, del cos C2-05, a la província de Castelló. Sol·licituds fins al 16/03. PDF
Auxiliars d’infermeria, del cos C2-05, a la província d’Alacant. Sol·licituds fins al 16/03. PDF
Auxiliars d’infermeria, del cos C2-05, a la província de València. Sol·licituds fins al 16/03. PDF