INFORMACIÓ PER L’EXAMEN DE CONSOLIDACIÓ DE CORREUS


24 / 11 / 2016 | Robert Company

CORREUS

INFORMACIÓ PER L’EXAMEN DE CONSOLIDACIÓ DE CORREUS
  El diumenge 27 de novembre tindran lloc examen de consolidacions d’ocupació.

Quedem convocats a les 10:00 hores per a la prova de l’examen, però la Crida als i les candidats / es començarà a mínim una hora abans del començament de la prova, les 09:00 hores (és a dir caldria estar uns minuts abans ).

Recomanacions per al dia d’examen:
Presentació una mica abans de les 9 hores del matí proveïts (DNI, NIE), només els / les candidats/es que resulten com ADMESOS
Imprimeix el paper on t’han assignen el lloc i/o aulari de l’examen i el grup i/o aula que tens assignat.
Portar bolígraf blau o negre (millor diversos), i recordar també un rellotge de polsera.
• L’examen constarà 100 preguntes sobre el grup de temes del programa, d’elles 10 psicotècniques.
• Hi haurà un full de respostes amb les opcions A, B, C i D (marcar una sola).
• El temps de realització serà de 90 minuts.

CONSULTA ACÍ INFORMACIÓ PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ CORREUS

ACCEDEIX LLISTA D’ADMESOS/EXCLOSSOS

ACCEDEIX ASSIGNACIÓ DE L’AULA

INFORMACIÓN PARA EL EXAMEN DE CONSOLIDACION DE CORREOS

El domingo 27 de noviembre tendrán lugar examen de consolidaciones de empleo.
Quedamos convocados a las 10:00 horas para la prueba del examen, pero el Llamamiento a los y las candidatos/as comenzará al menos una hora antes del comienzo de la prueba, las 09:00 horas (es decir habría que estar unos minutos antes).

Recomendaciones para el día de examen:
Presentación un poco antes de las 9 horas de la mañana provistos (DNI, NIE), solamente los/as candidatos/as que resultan como ADMITIDOS
Imprime el papel Donde te asignan el lugar del examen y el grupo que tienes asignando.
Llevar bolígrafo azul o negro (mejor varios), y recordar también un reloj de pulsera.
• El examen constará 100 preguntas sobre el grupo de temas del programa, de ellas 10 psicotécnicas.
• Habrá una hoja de respuestas con las opciones A, B, C y D (marcar una sola).
• El tiempo de realizacion será de 90 minutos.

CONSULTA AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

ACCEDE A LA LISTA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS

ACCEDE A LA ASIGNACIÓN DEL AULA

..................................................................
Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)