Crevillent STAS-IV DENUNCIEM EL MAL SERVEI POSTAL PER LA FALTA DE CONTRACTACIONS.


13 / 09 / 2016 | Robert Company

STAS-IV DENUNCIEM EL MAL SERVEI POSTAL PER LA FALTA DE CONTRACTACIONS. La partida de Sant Antoni de la Florida, Boquera del Calvari, Colom,... Crevillent, porta des del passat 6 de setembre sense rebre el repartiment de correu. Segons el STAS-Intersindical Valenciana de Correus, com ha passat en moltes zones de repartiment en l’estat, l’empresa no ha cobert ni les vacants per vacances ni per baixes. Correus afirmen que sí que s’ha fet una contractació i que no hi ha incidències destacables.

Els veïns ja han notat esta absència de correu a casa seva. Segons Teresa Boix, en nom d’Intersindical Valenciana i delegada de personal fins el 2015: necessiten personal que cobreixca este lloc durant les vacances del treballador. Boix advertix que més zones de Crevillent podrien quedar sense repartiment si la situació continués de la mateixa manera.

«La zona de Sant Antoni no pot cobrir-se,  els empleats no donem l’abast per cobrir tantes zones».

Correus indica que no han registrat cap incidència. Els treballadors afirmen que, fins al moment 13/09/16, no s’ha incorporat cap persona per cobrir aquesta vacant, fins al 30 se setembre.

Des de l’STAS-IV de Correus esperem es puga restablir la situació quan més prompte millor.

http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2016/09/13/partida-sant-antoni-florida-acumula/1804883.html

STAS-IV DENUNCIAMOS EL MAL SERVICIO POSTAL POR LA FALTA DE CONTRATACIONES. La partida de Sant Antoni de la Florida, Boquera el Calvari , Colom,.. en Crevillent, lleva desde el pasado 6 de septiembre sin recibir el reparto de correo. Según el STAS-Intersindical Valenciana de Correos, como ha pasado en muchas zonas de reparto en el estado, la empresa no ha cubierto los puesto que han quedado vacantes ni por vaciones ni por bajas. Correos afirman que sí se ha hecho una contratación y que no hay incidencias destacables.

Los vecinos si que han notado esta ausencia de correo en sus casas. Según Teresa Boix, en nombre de Intersindical Valenciana de Correos y delegada de personal hasta el 2015, necesitan personal que cubra este puesto durante las vacaciones del trabajador; y advierte de que más zonas de Crevillent podrían quedarse sin reparto si la situación continuara del mismo modo.

«la zona de Sant Antoni no puede cubrirse, los empleados no dan abasto para cubrir tantas zonas».

Desde Correos indican que no han registrado ninguna incidencia. No obstante, los trabajadores afirman que, hasta el momento 13/09/16, no se ha incorporado ninguna persona para cubrir esta vacante, hasta el 30 se septiembre.

Des del STAS-IV de Correos esperamos se pueda reestablecer la situación lo antes posible.

http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2016/09/13/partida-sant-antoni-florida-acumula/1804883.html