4a ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PERMANENT DE TRASLLATS


21 / 03 / 2017 | Robert Company

trasllatsmaletes

4a ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DE TRASLLATS

CORREUS ha publicat una nova assignació de destinacions en el concurs de trasllats en totes les zones territorials. Amb aquesta assignació, 1358 empleats han aconseguit un lloc de treball més prop de sa casa.

El llistat amb l’adjudicació de destinacions es pot consultar en els taulers d’anuncis del centre directiu, de les Direccions de Zona i en les Unitats Provincials de Recursos Humans; així com al canal Personasde Connecta, dins l’apartat de Convocatorias:
.

En concret, 293 companys han obtingut un nou lloc de repartiment a peu; 658 de repartiment en moto; 184 en classificació, i 223 en oficines per a llocs d’atenció al client.
D’estos, 322 son personal que passen de fijos discontinus a personal fixe a temps complet.

Tots els empleats que han obtingut nova destinació cessaran en els actuals llocs de treball el pròxim 31 de març de 2017 i la seva incorporació efectiva a les destinacions adjudicades s’efectuarà a partir de l’1 d’abril, en els terminis de presa de possessió establerts en funció de la localitat a la qual es traslladen i en què treballen actualment, amb la corresponent compensació econòmica porincorporación anticipada, la sol•licitud es podrà remetre fins al dimarts 28 de març de 2017 a les Unitats de Recursos Humans.

Correus torna ha burlar-se del seu sindicalisme amic. Cap respecte als acords, ninguna resposta del sindicalisme majoritari: S’haurien d’haver fet un concurs permanent de trasllats, més o menys cada any, amb 9 adjudicacions i incloent gran part de les vacants

4a ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO DE TRASLADOS

CORREOS ha publicado una nueva asignación de destinos en el concurso permanente de traslados en todas las zonas territoriales. Con esta asignación, 1358 empleados han conseguido un puesto de trabajo más cerca de su casa.

El listado con la adjudicación de destinos se puede consultar en los tablones de anuncios del centro directivo, de las Direcciones de Zona y en las Unidades Provinciales de Recursos Humanos; así como en el canal Personas de Conecta, dentro del apartado de Convocatorias:
.

En concreto, 293 compañeros han obtenido un nuevo puesto de reparto a pie; 658 de reparto en moto; 184 en clasificación, y 223 en oficinas para puestos de atención al cliente.
De estos, 322 son personal que pasan de fijos discontinuos a personal fijo a tiempo completo.

Todos los empleados que han obtenido nuevo destino cesarán en los actuales puestos de trabajo el próximo 31 de marzo de 2017 y su incorporación efectiva a los destinos adjudicados se efectuará a partir del 1 de abril, en los plazos de toma de posesión establecidos en función de la localidad a la que se trasladan y en la que trabajan actualmente, con la correspondiente compensación económica por incorporación anticipada, la sol • licitud se podrá remitir hasta el martes 28 de marzo de 2017 a las Unidades de Recursos Humanos.

Correos vuelve burlarse de sus sindicatos amigos. Nada de respeto a los acuerdos y menos respuesta del sindicalismo mayoritario: Se deberían haber hecho, un concurso permanente de traslados, más o menos cada año, con 9 adjudicaciones e incluyendo gran parte de les vacantes

Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)  @stas_iv_Correus