20.000 PLACES PEL CURS “La Diversificación en Correos”


27 / 01 / 2017 | Robert Company

curs correus

20.000 PLACES PEL CURS “La Diversificación en Correos”

Inscripció Fins al 31 de gener, ambdós inclosos

El curs està dirigit a tot el personal de Correus que es trobe en actiu, a l’inici i durant la impartició de la formació.

La modalitat d’impartició és en línia, Fora de la jornada laboral.

Del 25 al 31 de gener inclosos, Mitjançant el formacion.correos.es

La data de començament es comunicarà via correu electrònic i SMS.

La formació serà d’una durada d’una setmana, a triar entre els mesos de febrer i març.

20.000 PLAZAS PARA EL CURSO DE “La diversificación en Correos”

Inscripción hasta el 31 de enero, inclusive

El curso está dirigido a todo el personal de Correos que se encuentre en activo, al inicio y durante la impartición de la formación.

La modalidad de impartición es online, fuera de la jornada laboral.

Del 25 al 31 de enero inclusive, a través del Campus Virtual de Correos 

La fecha de comienzo se comunicará vía email y sms.

La formación tendrá una duración de una semana, a elegir entre los meses de febrero y marzo.

............................................................
Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)  tel 665 637 900   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)  @stas_iv_Correus