Tribunal De Comptes

La Junta dels Serveis Centrals denunciarà al Tribunal de Comptes les assistències tècniques

vaersa tribunal de comptes junta de personal