Privatitzacions

ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES I INTEGRACIÓ DE PERSONAL DE L’EMPRESA VAERSA PER LA GENERALITAT

rlt privatitzacions ocupació pública

Divendres 22 febrer: mobilitzacions del personal empleat públic

privatitzacions mobilitzacions empleats públics