Drets Laborals

Comença la negociació de l’acord d’estabilitat i l’ordre de borses

personal interí ordre de borses mesa tècnica drets laborals acord d'estabilitat

La gran cacera –humana-  en el Sector Públic Instrumental.

sector públic drets laborals