Acord Sindical

La Mesa General de Negociació modifica la LLei de Funció Pública

modificació llei funció pública mesa general acord sindical