Acord De Legislatura

La negociació de l’Acord de Legislatura per al personal de la Generalitat s’estanca

requisit lingüístic mesa general intersindical acord de legislatura