RECUPERACIÓN DE LA APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES


24 / 05 / 2018 | Administrador Local diputació de valència


Canàries


24 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions canàries


Comunitat de Madrid (2)


24 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions comunitat de madrid


Comunitat de Madrid (1)


24 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions madrid


CONVOCATÒRIA 33/2016


24 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez subalterns proves selectives apf-01-01 accés


CONVOCATÒRIA 32/2016


24 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez proves cos superior tècnic d'administració general accés


Pla de formació empleats i empleades públics any 2018 (primera convocatòria)


24 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez pla de formació ivap


País Valencià (2)


24 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez país valencià oposicions


País Valencià (1)


24 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez país valencià oposicions


Cantàbria. Encargado (Obras Públicas), perteneciente al grupo 1, nivel 6


23 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez cantàbria borses


”Educadores en Bolquers”.  Intersindical Valenciana convoca tres jornades de vaga

A punt de finalitzar el curs escolar, seguim com el vam començar. Després d’un altre any de promeses incomplides pel govern de la Generalitat i davant les airades faltes de respecte cap al col·lectiu d'educadores d'educació especial i infantil, ens veiem en la necessitat, i en l’obligació, de convocar noves mobilitzacions.

23 / 05 / 2018 | Intersindical personal educador mobilitzacions jornades vaga condicions de treball

Malgrat les quatre vagues secundades en el primer trimestre, culminades amb una gran manifestació a València al desembre, malgrat les mocions aprovades en els plens d'Ajuntaments de tota la Comunitat, Diputacions i per les Corts Valencianes, malgrat l'admissió a tràmit d'una queixa col·lectiva pel Síndic de Greuges i 5.386 signatures arreplegades a través de la plataforma Change.org, els representants de les Conselleries d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i d’Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, segueixen ignorant el personal que més temps passa als centres educatius i que atén a la població més vulnerable.
La injustificable dilació en el temps de la mesa tècnica en la qual s'han de negociar funcions i horaris, és insostenible. El personal en els centres realitza jornades horàries que excedeixen la normativa que regula les seues condicions de treball. El Decret 175/2006, s'incompleix sistemàticament, vulnerant els drets de les treballadores del sector. No es respecten els permisos, ni les llicències, ni els horaris de treball i el personal es veu obligat a realitzar jornades de vuit hores d'atenció directa. Sense temps per a participar en les reunions, sense possibilitat de participar en activitats de formació i obligades a treballar durant l'horari de menjador i extraescolars, per a les empreses privades adjudicatàries d'aquests serveis, mentre són excloses de la participació en la vida dels centres.
La reiteració d'aquestes circumstàncies és inacceptable. La vulneració dels drets d'aquestes treballadores públiques perjudica als alumnes i alumnes als quals atenen i el descontent va calant en les famílies. Després d'anys de reivindicació d'un model d'escola inclusiva, en el qual tots i totes els xiquets i xiquetes foren tractats en igualtat de condicions, assistim perplexes diàriament a menjadors escolars en els quals l'alumnat d'educació especial és relegat a menjar en un racó, apartat de la resta dels seus iguals.
El projecte experimental d'incorporació als centres dels xiquets i xiquetes de dos anys fa aigües pertot arreu. L'alumnat realitza jornades de cinc hores lectives, en les quals no es tenen en compte ni els seus ritmes ni les seues necessitats vitals. La Conselleria d'Educació després de més de trenta anys d'un model d'excel·lència educativa en les Escoles Infantils abandona pràctiques de qualitat en funció simples paràmetres de rendibilitat econòmica i sense cap criteri pedagògic.
Lluny d'avançar en un model educatiu del segle XXI, en el qual els equips interprofessionals i el treball coordinat siga la pedra angular de la pràctica educativa, la Conselleria d'Educació segueix instal·lada en models arcaics, unfla les ràtios, massifica les aules, sobrecàrrega el personal i mercantilitza l'educació del nostre alumnat. Les professionals d'educació especial i infantil són relegades a meres tasques assistencials, amb pràctiques obsoletes i allunyades dels estàndards d'inclusió educativa.
Contra el desgast constant al qual l'administració de la Generalitat Valenciana pretén sotmetre'ns, STAS Intersindical Valenciana, convoca TRES DIES DE VAGA CONSECUTIUS per als pròxims 29, 30 i 31 de maig, amb concentracions a Castelló, València i Alacant.
Conscients de la tasca que ens correspon i davant la responsabilitat i el respecte que ens mereix l'alumnat al qual atenem, animem a totes les treballadores i treballadors del sector a secundar massivament aquesta vaga i convidem el conjunt de la comunitat educativa, així com a la totalitat d’agents socials agents socials a donar suport i recolzar les educadores i educadores en aqueta lluita.CONVOCATÒRIA 31/2016


22 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez superior tècnic d'administració administració de la generalitat accés lliure


Navarra


22 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions navarra


Madrid. Auxiliar de Control e Información


21 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez madrid borses


MESA TÉCNICA 18 DE MAYO


18 / 05 / 2018 | STAS - Ajuntament de València policia local ajuntament de valència


CONVOCATÒRIA 41/2018


18 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 40/2018


18 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 39/2018


18 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Modificació decret 160/2015


18 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez reglament orgànic i funcional 2018


Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat


18 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez presidència generalitat conselleries 2018


DOGV núm. 8298 - Divendres, 18 de maig de 2018


18 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8297 - Dijous, 17 de maig de 2018


17 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV 8297 data 17/05/18


17 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez 8297


Navarra


16 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions navarra


DOGV núm. 8296 - Dimecres, 16 de maig de 2018


16 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Andalusia


16 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions andalusia


DOGV núm. 8295 - Dimarts, 15 de maig de 2018


15 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8294 - Dilluns, 14 de maig de 2018


14 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Correus publica les Borses d’Ocupació definitives


10 / 05 / 2018 | Roberto Company Vidal


Apocalypse Now: l’Administració valenciana s’encamina a una implosió

Si fa no fa un mes, passat 13 d’abril es va celebrar la darrera reunió de la Mesa Sectorial de Funció Pública. Cal dir, com a primera fita remarcable, que totes les propostes de l’administració van aconseguir el dubtós i molt poc habitual honor de collir un rebuig unànime de totes les organitzacions sindicals. A més, en el torn de precs i preguntes, i en resposta a les moltes qüestions que va formular la representació sindical, se’ns va garantir que en un termini de dies rebríem resposta a totes les qüestions plantejades.

09 / 05 / 2018 | Intersindical negociacións pendents mesa sectorial funció publica concursos de mèrits

És la mar i és la senda, és el desig
que crea com cap déu futurs més savis
i funda uns altres mons que es fan possibles

Marc Granell

Això ens van dir dels concursos de trasllats, assegurant-nos que en un parell de setmanes disposaríem d’un calendari. El ben cert és que ha passat el doble de temps i no tenim el calendari compromès, ni tampoc les convocatòries de llocs de categories corresponents a l’OPO 2015. Per contra, tots els dies trobem el correu corporatiu a vessar de llocs de treball oferts en comissió de serveis.
Com poden no veure que tant el personal com les conselleries no poden continuar mantenint aquesta dinàmica? Què estan esperant per a convocar els concursos? Mentrestant, les lliures designacions no paren. Sabem que van per camins paral·lels, però cal posar fi al maltractament que pateix la gran majoria del personal que espera els concursos de trasllats des de fa quasi deu anys.
De la negociació del Pla d’Estabilitat no sabem res, malgrat que ens garantiren que les convocatòries eixirien després d’aquest estiu. I tampoc no sabem res de quan es negociarà com es podran aplicar ací els acords signats en Madrid, un dels quals, l’ampliació de la jornada reduïda d’estiu, reivindicació reiteradament exigida per tothom i que semblava una de les retallades a recuperar ja mateix, s’anuncia per sorpresa i de la mateixa manera, desapareix. Recuperarem l’horari d’estiu d’abans de la crisi el proper 15 de maig? Ara per ara no sabem. Necessitem, però, una resposta positiva i urgent, perquè ja toca.
Una altra de les propostes de la mesa d’abril va ser la nova ordre de borses. Sabem que hem d’esperar la seua publicació, però el dia a dia dels actes únics, on apareixen i desapareixen a última hora alguns llocs oferts no és la millor situació per a confiar en el treball que es fa des del Servei de Provisió. De ben segur que les coincidències existeixen, però tantes?
Per a continuar, perquè aquesta lletania de despropòsits sembla no tenir final, cal assenyalar la convocatòria del C2 d’administració general, en la qual totes les persones titulars de l’òrgan tècnic de selecció venen importades d’una administració aliena. Es que no ens refiem del personal de la casa que hem de buscar-los fora?
Evidentment no posem en dubte la idoneïtat i validesa de les persones provinents de l’administració local, però de cap manera podem entendre ni disculpar l’ombra de la sospita i la desconfiança sobre el personal propi que reiteradament i continuada alimenta, voluntàriament o no, qui hauria de ser el màxim garant de la seua dignitat professional. Això no vol dir de cap de les maneres que estem en contra de la transitabilitat entre diferents administracions, sempre que eixe trànsit tinga una reciprocitat absoluta.
En definitiva, o hi ha una implosió de la Direcció General de Funció Pública, que ha fet fallida, o el que és pitjor, s’estan burlant del personal públic de la Generalitat Valenciana. Qualsevol de les dues opcions son impresentables. Necessitem un canvi ja.

DOGV núm. 8290 - Dimecres, 9 de maig de 2018


09 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8289 - Dimarts, 8 de maig de 2018


08 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV 8289 data 08/05/18


08 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez 8289


DOGV núm. 8288 - Dilluns, 7 de maig de 2018


07 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 38/2018


04 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 37/2018


04 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 36/2018


04 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 35/2018


04 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 33/2018


04 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8287 - Divendres, 4 de maig de 2018


04 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


23 DE MAYO, JUBILACIÓN ANTICIPADA POLICÍA LOCAL


04 / 05 / 2018 | Administrador Local policia local


DOGV núm. 8285 - Dimecres, 2 de maig de 2018


02 / 05 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


1 de maig: Temps de dones

El dia d'abans d'una jornada de lluita pels drets laborals, l'1 de maig, el qual des dels seus orígens ha tingut un caràcter reivindicatiu, Intersindical Valenciana, vol reconèixer, avui més que mai, la lluita incansable del col·lectiu d'Educadores d'Educació Especial i Infantil de la Comunitat Valenciana. És temps de dones, sens dubte, i aquestes companyes, en lluita des de fa anys, caminen valentes i decidides a ocupar el lloc que els correspon.

01 / 05 / 2018 | Intersindical plataforma educadores personal educador denúncia a la sindicatura de greuges condicions laborals

Empoderades pel recolzament unànime dels sindicats, en una inusual alineació de constel·lacions, i amb el suport de les famílies, avui s’han reunit amb el Síndic de Greuges a Alacant per a denunciar la vulneració constant dels seus drets laborals per part del Govern de la Generalitat.

La reclamació, que arreplega prop d'un centenar de queixes, constata la inseguretat jurídica per la falta de claredat en la delimitació de les seues funcions, la seua jornada laboral i els reiterats incompliments per part de l'Administració, del Decret 175/2006, que regula les seues condicions de treball. A hores d’ara l’ajornament injustificable a convocar la mesa tècnica és insostenible. Des d'Intersindical exigim la convocatòria immediata i la regulació d'una proposta de pacte que garantisca els drets d'aquestes treballadores i la seua estabilitat com a empleades públiques.

El col·lectiu d'Educadores d'Educació Especial i Infantil de la Generalitat Valenciana està format en un 94% per dones. Segons les dades publicades en 2016, al Llibre Violeta de la Funció Pública Valenciana, la escletxa retributiva entre dones i homes, segons titulació i grup professional, és de 196,76 € per educadora. Una realitat difícil de pair quan ens trobem en la recta final de legislatura del suposat “Govern del canvi”.

Ja no ens conformem amb excuses, arguments estrafolaris ni embolics burocràtics. Ara és el moment de visibilitzar la realitat laboral del nostre col·lectiu i posar fi a la precarietat. Perquè ja toca recuperar els drets i la dignitat professional usurpada.DOGV núm. 8284 - Dilluns, 30 d’abril de 2018


30 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


País Valencià (2)


27 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez país valencià oposicions


País Valencià (1)


27 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez país valencià oposicions


DOGV núm. 8283 - Divendres, 27 d’abril de 2018


27 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8282 - Dijous, 26 d’abril de 2018


26 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8281 - Dimecres, 25 d’abril de 2018


25 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8280 - Dimarts, 24 d’abril de 2018


24 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 30/2016


23 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez 2016


CONVOCATÒRIA 29/2016


23 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez 2016


CONVOCATÒRIA 28/2016


23 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez 2016


DOGV núm. 8279 - Dilluns, 23 d’abril de 2018


23 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CORREUS PUBLICA 1ª PART CONVOCATÒRIA CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ 2016


23 / 04 / 2018 | Roberto Company Vidal


DOGV núm. 8278 - Divendres, 20 d’abril de 2018


20 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Ja toca dignificar l’Educació Infantil!

Passat dijous 12 d’abril, en Mesa Sectorial d’Educació, es va negociar un avantprojecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament dels centres de titularitat pública de primer cicle d’Educació Infantil.

19 / 04 / 2018 | Intersindical primer cicle personal educador ordre de funcionament de centres mesa sectorial educació infantil

L'infant té cent llenguatges
cent mans, cent pensaments
cent maneres de pensar
de jugar i de parlar
cent sempre cent
maneres d'escoltar
de maravillarse, d'estimar
cent alegries
per a cantar i entendre
cent mons que descobrir
cent mons que inventar
que somiar

Loris Malaguzzi

Tot i ser molt necessària una regulació específica per al primer cicle d’infantil per la qual cosa hem de coincidir amb la conselleria tant en la necessitat com en l’oportunitat de la norma, no ens queda altra que reconèixer el fet que aquesta norma solitària naix òrfena de model i referents.
És per això que la nostra primera obligació es reiterar la necessitat imperiosa d’una Llei Valenciana de l’Educació Infantil, un ROF específic dels centres d’Educació Infantil i un mapa escolar on es contemplen totes les escoles infantils de titularitat pública.
Tot i reconèixer la legitimitat dels motius que ham portat la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a establir el projecte experimental d’aules de dos anys, hem de remarcar que aquests són exclusivament socials, familiars, econòmics, però en cap cas pedagògics.
I així, des de l’orfandat absoluta de model que hem assenyalat als paràgrafs anteriors, aquest document consagra i sublima la desfeta perpetrada pel Partit Popular contra l’Educació Infantil, la qual va anar desmembrant paulatinament durant dècades fins a arribar al moment actual. Ara, amb aquest document, en una deriva involutiva inqüestionable, es pretén entonar el rèquiem definitiu per una etapa educativa transcendental.
Si fins ara era el Cicle, i no l’Etapa, el referent curricular bàsic, aquesta ordre regula i consagra la fragmentació absoluta, convertint així el grup-classe en territori curricular aïllat i, al mateix temps, referent únic de la intervenció educativa dins d’una etapa ja del tot inexistent. Ni tan sols com a objectiu a llarg termini.
Ara, de bell nou, amb el mateix tarannà amb el qual es va iniciar el projecte experimental, sense parlar ni debatre absolutament amb cap estament de la comunitat educativa, a cop de foto i titular de premsa ens assabentem que s’ha acabat l’experimentació.
I tot això, sense ni tan sols haver completat el procés compromès inicialment, sense cap explicació de les excepcionalitats, com ara els increments de ràtio en alguna situació específica, ni una avaluació compartida, debatuda i explicada públicament o, si més no, realitzada per algun estament independent.... Sense res de tot això, amb tot un cúmul de dubtes sense cap resposta, passem pràcticament a universalitzar un model que ens allunya una mica més de poder oferir al poble valencià una xarxa pública d’escoles infantils.
Des de STAS-Iv, demanem que aquesta ordre es presente acompanyada d’un compromís rotund a debatre i negociar un model que pose l’interès dels infants al bell mig de qualsevol regulació de l’etapa i alhora blinde els drets educatius essencials de l’alumnat d’infantil.
I per a fer-ho, considerem que en primer lloc s’ha d’ampliar el fòrum de negociació pel fet que en parlar del primer cicle d’educació infantil, s’ha de fer en un àmbit que incorpore necessàriament el personal educador respecte al qual, malgrat i pretendre determinar les seues condicions de treball, la Conselleria d’Educació a hores d’ara no té cap competència envers els processos de selecció, provisió i classificació.
A més a més, per a materialitzar el compromís que hem plantejat, emplacem l’administració educativa a posar en marxa una negociació global, la qual ha d’abordar en primer lloc el model d’educació infantil que postula aquesta administració. Una negociació, que per a la nostra organització sindical hauria de posar el focus, si més no a mig termini, en l’elaboració d’una Llei Valenciana de l’Educació Infantil i un mapa escolar d’aquesta etapa.


Les Corts insten a dignificar les condicions laborals del Personal Educador d’Infantil i Especial

Avui, 18 d’abril, Les Corts Valencianes han aprovat una moció que insta al Consell a portar a la mesa de negociació el redactat de les funcions específiques del Personal Educador d'Educació Infantil i Educació Especial. I des d’Intersindical Valenciana, com a impulsors compromesos en aquesta lluita des de fa més d’una dècada, ens hem de felicitar.

19 / 04 / 2018 | Intersindical personal educador dignitat professional corts valencianes condicions laborals

Les Corts demanen definir les funcions d’educadores de Infantil i Especial i dignificar les seues condicions laborals

El que ha passat avui a les Corts, a més de donar visibilitat a un col·lectiu oblidat, com ara les educadores d’educació especial i educació infantil, referma la nostra convicció i ens anima a no defallir en la defensa i dignificació professional d’un col·lectiu format en un 94% per dones. A més a més, el recolzament per unanimitat de la moció presentada, suposa la legitimació institucional no sols de les reivindicacions sinó també de la decisió i valentia d’aquestes treballadores públiques.
Tot i això, l’experiència ens obliga a ser prudents, perquè el que s’ha aprovat avui tan sols insta la Generalitat a resoldre el conflicte i la realitat ens fa dubtar de la voluntat de l’administració amb les competències per a fer-ho. De fet, portem des de tardor amb la promesa reiterada d’una mesa tècnica on s'ha de negociar aquest acord i, ara per ara, res de res. Si tingueren un autèntic interès a dignificar la nostra professió ja ho haurien fet.
Després de mesos de promeses incomplides ja no ens podem conformar amb bones paraules, ara, tenim l’obligació d’emplaçar l’Administració a traduir aquests vots d’avui en fets constatables i concrets en els fòrums on s’han de negociar les condicions de treball d’aquest personal públic i, a més, garantir els drets educatius i inclusius essencials de l’alumnat més vulnerable del sistema educatiu
La solució d’aquest conflicte enquistat des de fa més de 20 anys passa pel reconeixement de la part educativa del treball d'aquests col·lectius, la dotació d'hores destinades a la coordinació amb altres professionals, hores per a participar del dia a dia dels centres, formació continuada en temes específics que afecten al nostre treball, eliminar els excessos horaris que minven la salut i no es paguen ni es reconeixen, i l'eliminació de qualsevol activitat que supose prestar serveis per a les empreses adjudicatàries dels serveis de menjador i d'activitats complementàries , aquestes empreses ja cobren per prestar aqueixos serveis i el nostre alumnat té dret a ser atès en igualtat de condicions i amb una qualitat responsable.
Dignificar les condicions de treball també és de disposar dels descansos necessaris en un treball com el aquest, que exigeix una sobrecàrrega permanent, tant física com mental i emocional. No pot ser que entre cullerada i cullerada de llenties et criden per a canviar un bolquer. Això no és un tracte digne personalment i professional.
La Conselleria d'Educació ha de garantir que les empreses adjudicatàries dels serveis externalitzats se’n facen càrrec de totes les necessitats que requereix la prestació d'aquests serveis.
Dignificar aquests llocs de treball també és exigir la titolació corresponent per a accedir a aquestes professions i garantir la intervenció educativa de qualitat que el nostre alumnat es mereix. Calen uns plans d’ocupació per a garantir la incorporació de tot el personal que hi presta serveis actualment i la implantació d’uns requisits de titulació imprescindibles, com ara els cicles formatius de grau superior, els quals, tot i que els resulte estrany en parlar de treballadores i treballadors públics, a més d’exigir, s’han de retribuir.
Per tot el que hem explicat, Intersindical Valenciana exigeix a l'administració la convocatòria immediata de la mesa tècnica corresponent, per a solucionar amb caràcter urgent i prioritari els conflictes laborals pendents de tots els col·lectius que intervenen directament amb l’alumnat: Personal Educador d’Especial i Infantil i Fisioterapeutes de centres educatius, perquè donar una solució real i efectiva a l’actual conflictivitat laboral constitueix la millor garantia per a l'atenció del nostre alumnat, a més de garantir els drets educatius i ciutadans que tan l’alumnat com les seues famílies requereixen i es mereixen.

DOGV 8276 data 18/04/18


18 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez 8276


DOGV núm. 8276 - Dimecres, 18 d’abril de 2018


18 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 29/2018


17 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8274 - Dilluns, 16 d’abril de 2018


16 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8273 - Divendres, 13 d’abril de 2018


13 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8270 - Dimarts, 10 d’abril de 2018


10 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Ordre de Borses i Pla d’Estabilitat….  Potser cal ser valents altre cop

Passat Dijous Sant, potser contagiada de ple per l’esperit pasqual, la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ens va remetre dues propostes normatives apassionants per a gaudir del cap de setmana de “Passió”.

09 / 04 / 2018 | Intersindical pla d'estabilitat personal interí ordre de borses funció pública

“No era això, companys, no era això
pel que varen morir tantes flors,
pel que vàrem plorar tants anhels.
Potser cal ser valents altre cop
i dir no, amics meus, no és això”.
Lluís Llach

Podeu descarregar els documents al següents enllaços:

PROJECTE D’ORDRE DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PUBLIQUES, SOBRE REGULACIÓ DE BORSES DE TREBALL TEMPORAL

PROPOSTA D'ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA I EL PLA D'ESTABILITAT EN L'OCUPACIÓ PÚBLICA 2017-2019

Sense entrar a fer una valoració detallada, hem de reconèixer que la proposta d’ordre incorpora millores considerables respecte a la norma de gener de 2006 la qual, a més, perviu desapareguda sota un cabàs d’acords i criteris interpretatius amb els quals, per a donar resposta a les dificultats de gestió, s’ha acabat amagant i oblidant els milers de persones i famílies afectades per aquestes decisions.

Dit això, no deixa de ser trist i decebedor eixe conformisme que permet l’administració donar-se per satisfeta en millorar una norma necessitada de derogació des del mateix moment de la seua publicació. I no es sobrer recordar ara el recurs plantejat aleshores en solitari per Intersindical Valenciana.

Tan sols com a exemple de les carències que encara perviuen a la proposta, ara per ara, vists els acords signats a la vil·la i cort pel sindicalisme institucional, i vist el camp de concentració econòmic al qual pretenen recloure’ns mitjançant un finançament insultant, entenem que el procediment habitual de provisió hauria de ser l’establert per als llocs de difícil cobertura. Si més no, perquè amb unes plantilles reduïdes a la simple testimonialitat, mentre es mantinga la situació d’excepcionalitat induïda, cada vacant que es produeix exigeix una resposta prioritària i excepcional.

Pel que fa al suposat Pla d’Estabilitat, no deixa de ser un brindis al sol amb un rerefons exclusivament econòmic, una proposta estètica la qual, en plantejar molts dubtes i oferir poques respostes, constitueix una nova mostra de l’absència de model que ha caracteritzat la present legislatura.

Aquesta dinàmica de híper-fragmentació ha impossibilitat fins i tot l’aplicació plena d’algunes de les modificacions normatives implementades, com ara el canvi de lloc de treball per motius de salut o la convocatòria dels concursos de mèrits i, a més, ens ha portat a consolidar la deriva iniciada durant els anys d’esplendor de les polítiques austericides en devaluar els departaments de recursos humans fins a convertir-los en simples serveis de gestió de llocs de treball.

Abordar un pla d’estabilitat fent servir com a referent una foto fixa de les plantilles en el moment culminant del procés de destrucció d’ocupació pública que hem patit, tan sols es pot entendre com una llei de punt final per a amnistiar els responsables i penalitzar les víctimes de la desfeta: Les treballadores i treballadors públics.

És per això que Intersindical Valenciana ve reclamant insistentment, des de l’inici de la legislatura, una negociació global que possibilite un canvi paradigmàtic de la gestió dels serveis públics i l’atenció a la ciutadania per a poder revertir, així, els efectes traumàtics de les polítiques que situaren el País Valencià en la llista Forbes de la corrupció.

I és des d’aquest posicionament de canvi polític necessari que podrem implementar amb garanties les transformacions que afecten el personal; incorporant, però, a l’actual determinació sincrònica de les plantilles, una anàlisi diacrònica amb la qual dissenyar el redimensionament necessari d’aquestes per a garantir els serveis públics essencials. Potser així arribem a la conclusió que per a evitar la fallida demogràfica anunciada pel “Comitè de Savis”, ací, de treballadores i treballadors públics, en falten molts i no sobra ningú.

Per tot el que hem explicat, per a Intersindical Valenciana, la Llei de la Funció Pública és d’una importància capital i ha de tenir la màxima prioritat en els objectius i les agendes de tots els sectors i estaments implicats a fer-la possible en aquesta legislatura. Per al sindicat, aquesta llei constitueix el marc normatiu bàsic mitjançant el qual s’ha d’establir el model i, a més, projectar el trànsit de l’actual administració vuitcentista, i una mica colonial, cap a l’administració valenciana del S. XXI


Intersindical considera que les vostres veus són del tot imprescindibles. És per això que us encoratgem a manifestar la vostra opinió sobre el posicionament que hem d'adoptar davant aquests documents.
Podeu participar amb el vostre vot als enllaços següents :


Projecte d'Ordre de Borses

Pla d'EStabilitat

DOGV núm. 8269 - Dilluns, 9 d’abril de 2018


09 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8268 - Divendres, 6 d’abril de 2018


06 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


RECUPERACION DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA EN LA DIPUTACIÓN


05 / 04 / 2018 | Administrador Local diputació de valència


MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 4 DE ABRIL


05 / 04 / 2018 | STAS - Ajuntament de València mgn ajuntament de valència


DOGV núm. 8266 - Dimecres, 4 d’abril de 2018


04 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 27/2018


03 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 26/2018


03 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 24/2018


02 / 04 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8264 - Dijous, 29 de març de 2018


29 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Comissió Mixta per a l’Estudi dels Llocs de Treball: Una reunió més, molts dubtes i poca negociació

Avui, 28 de març, s’ha reunit la Comissió mixta per a l’estudi dels llocs de treball, amb el següent ordre del dia:

28 / 03 / 2018 | Intersindical funbció pública cmelt classificació llocs de treball

1. Consulta prèvia a la modificació de llocs de treball de diferents col·lectius del SERVEF, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Trebal i de l’ICV segons la documentació adjunta.
A l’inici ja ens hem trobat la primera sorpresa: el SERVEF retira la proposta i abans de portar una nova, convocarà una reunió amb el sindicats per tal de parlar-ne d’una més elaborada. Tots els sindicats hem celebrat la retirada, pel fet que estem davant una proposta poc desenvolupada, en la qual no se sap ben bé de quins llocs es tracta, si són tots els llocs de la mateixa categoria i àmbit de treball o no, si hi ha col·lectius que milloren la seua situació i d’altres que es queden al marge, si per compte d’homogeneïtzar les posicions retributives, s’obri un forat major. Tot plegat, massa dubtes per als quals ni tan sols la Direcció General de Funció Pública té cap explicació, tan sols el SERVEF.
A més, cal dir que es tracta d’una proposta que ja ens va presentar el SERVEF passat mes de novembre i a hores d’ara, tots els sindicats amb representació en la junta de personal estaven pendents d’una reunió per tal de parlar-ne. El fet que es retire ara, no amaga la desagradable sorpresa de trobar-nos amb la mateixa proposta de fa cinc mesos. Ara queda en mans del SERVEF negociar i presentar una de nova que solucione alguns dels problemes del SERVEF, com ara l’alta temporalitat o la dificultat de retindre al personal funcionari de carrera. No com fins ara. Esperem que rectifiquen.
Pel que fa als llocs d’Economia, per un costat el personal que ocupa llocs de lletrada o lletrat conciliador, i els llocs d’enginyeria tècnica industrial i de mines, per part de Funció Pública se’ns comunica que hi ha llocs d’eixes categories en altres conselleries, i per tant, cal que tots els llocs, independentment de la conselleria a la que es trobe adscrit els lloc, han de millorar de la mateixa manera. Per tant, aquest llocs hauran d’esperar a una propera reunió.
En canvi, els llocs de l’Institut Valencià de Cartografia, al no afectar a una altra conselleria i disposar dels diners, és més factible que es reclassifiquen. Queda pendent que Pressupostos pose cap inpediment.
2. Creacions, modificacions i amortitzacions de llocs. Quant a les creacions, s’ha aclarit el dubte que hi havia sobre els llocs d’orientació, que en la primera informació mancaven uns vint sobre els cent vint previstos per la llei de mesures. Hi estaran tots. També els personal agent mediambiental, que està rebent la notificació de la integració en el cos C1-13, cal dir que la notificació es modificarà per a incloure la denominació sencera del cos, que inclou la denominació d’agent mediambiental. Fins i tot s’actualitzarà el requisit de valencià i de la resta d’idiomes comunitaris a la denominació actual del Marc Europeu, en el cas de l’elemental, es posarà B1.
Una volta més, el model de la CMELT esdevé en una manca total de negociació, els sindicats no tenim capacitat real de negociació, i trobem que no hi ha un model general ni una homogeneïtzació dels llocs. En el mateix grup A2 d’Administració Especial, i segons ens trobem en una conselleria o en una altra, el rang dels complements va des d’un A2 16 E013 fins a un A2 22 E040. És totalment incomprensible i s’ha de canviar el més aviat possible. En mans de la Generalitat està.
Abans de l’estiu hi haurà una nova CMELT i ens han dit que suposarà la publicació de una nova RLT. Per a eixa reunió arribarà la modificació dels llocs de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives.


Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat


28 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez reglament orgànic presidència 2018


DOGV núm. 8262 - Dimarts, 27 de març de 2018


27 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Intersindical no signa el II Acord de la Comissió de Diàleg Social sobre reducció de la temporalitat

Dijous passat, 22 de març, es va signar un acord "històric", en paraules del Conseller Soler, amb el qual es posa fi a l'arbitrarietat en l'accés al sector públic pel fet que, per primera vegada, d'ara endavant caldrà superar processos selectius convocats d'acord als principis d'igualtat, mèrit i capacitat. I el primer que cal dir d'aquestes declaracions és que, a més de ser falses, constitueixen un insult injustificable contra tot el personal que hi treballa en aquest sector.

25 / 03 / 2018 | Intersindical sector públic instrumental personalñ temporal comissió de diàleg social acord reducció tempopralitat

Una jornada històrica per a oblidar

Per a exemplificar la rotunda falsedat de les afirmacions esmentades, tan sols cal citar la convocatòria 1/2010, de l’Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoca concurs oposició per a la selecció i provisió de llocs de treball de personal laboral del grup A, publicada al DOGV de 5 d’agost de 2010, o la convocatòria 6/89, de 9 de març de 1989, publicada al DOGV el 20 de març d'eixe mateix any, mitjançant la qual es publicitaven els processos selectius per a la contractació indefinida de diverses categories laborals en RTVV.

No es sobrer recordar ara, quasi trenta anys després, que tot el personal que va superar eixos processos selectius, i altres semblants, després de més d'un quart de segle de serveis a l’empresa i a la ciutadania valenciana, d'haver patit anys d'una tortura laboral inqualificable i d'haver esgotat qualsevol prestació possible, tot just ara, s'instiga una campanya mediàtica implacable per a recordar-los que tenen molts anys, poca salut i massa currículum per a aspirar a res que no siga l'exclusió social. I no es sobrer fer-ho perquè eixe és el model subjacent a l'actual proposta, una mena d'apologia de l'eutanàsia laboral.

En realitat, davant l'escandalós balafiament dels recursos públics de l'etapa anterior, aquest document "històric" postula una llei de punt final amb la qual tota la responsabilitat, les culpes i les conseqüències d'aquesta desfeta recauen exclusivament sobre les esquenes de les treballadores i treballadors del sector, les úniques persones que no són en absolut culpables.

Tot i l’escassa operativitat del document, per la nul·la competència negociadora d'una comissió a la qual, com ha defensat Intersindical Valenciana des de la mateixa sessió de constitució en juliol de 2016, caldria incorporar tots els sindicats amb representació en el sector, no deixa de ser tristament significativa la translació d'una estratègia pactada amb l'administració central, malgrat els seus efectes perversos sobre els acords i les dinàmiques autonòmiques. Per a nosaltres aquesta actuació encaixa de ple en el paradigma del colonialisme polític i sindical.

Des d'un primer moment, el sindicat ha assenyalat insistentment l'absència de model i la necessitat prioritària d'establir un marc comú sobre el qual vertebrar les actuacions necessàries per a revertir i reparar la caòtica situació heretada de l'etapa anterior.
Malauradament, determinar les Relacions de Llocs de Treball com un tall sincrònic, tot just al final d'un procés continuat de destrucció d'ocupació, tan sols serveix per a precaritzar encara més la situació. Tanmateix, caldria afegir necessàriament una anàlisi diacrònica per a poder decidir sobre el redimensionament de les plantilles que hauria de permetre garantir lla prestació dels serveis i, a més, la incorporació de noves promocions de treballadores i treballadors. Per posar un exemple gràfic, la plantilla actual del Palau de les Arts per a atendre quatre sales és tan sols un poc superior al 30% de la que conformava l'empresa fa anys, quan havia d'atendre una única sala.

Però a més, fer convocatòries massives bassades en aquestes RLTs del tot deficitàries, i sense haver donat resposta a qüestions imprescindibles, com ara les possibles dificultats per a optar a uns llocs de treball els requisits de titulació dels quals no existien quan es va incorporar part del personal actual, o mesures garantistes per a les treballadores i treballadors més vulnerables de les actuals plantilles -persones majors de 55 anys, persones amb diversitat funcional o amb patologies vinculades al lloc de treball-, de facto, és l'equivalent a plantejar d'amagat un ERO massiu de substitució amb el qual l’actual govern culmina i sublima l’herència de precarietat laboral rebuda del govern anterior

Intencionadament, o no, el resultat probable es la substitució de treballadores i treballadors que s'han trencat durant anys de servei per unes altres de més joves, més sanes i econòmicament més rendibles. Intencionadament, o no, fent un símil sanitari, el que es proposa es suprimir tots els programes de vacunació infantil argumentant que a llarg termini serà bo per a l’espècie pel fet que els més forts sobreviuran.

Contra aquesta estratègia "genocida", Intersindical Valenciana lluitarà amb totes les seues forces i els seus recursos


DOGV núm. 8260 - Divendres, 23 de març de 2018


23 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8259 - Dijous, 22 de març de 2018


22 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


PROPUESTAS DEL CONVENIO-ACUERDO 2018-22 DEL STAS-IV DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA


22 / 03 / 2018 | Administrador Local diputació de valència


DOGV núm. 8258 - Dimecres, 21 de març de 2018


21 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8257 - Dimarts, 20 de març de 2018


20 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Adequació del complement de carrera professional al decret 93/2017

L'Administració ha emès les resolucions d'adaptació del Grau de Desenvolupament Professional de la carrera horitzontal derivades de les sol·licituds realitzades pel personal durant els mesos d'agost i setembre de 2017, a l'empara del Decret 93/17 que millorava el sistema de carrera per al personal funcionari de carrera o laboral fix que haja prestat serveis com a tal en dos o més grups de classificació.

15 / 03 / 2018 | Intersindical personal promocionat decret 932017 carrera professional adaptació del gdp

Aquesta nova etapa, en una “carrera” interminable, suposa la desaparició de l’últim obstacle per a la convocatòria de concursos generals de mèrits

La notificació s'ha realitzat mitjançant els comptes de correu electrònic gva i està disponible en el següent enllaç:

https://externo.gva.es/gvcarrera

L'accés a l'esmentada aplicació informàtica estarà disponible a partir de les 9 hores del dia 15 de març de 2018 i suposarà la compareixença electrònica als efectes de la notificació i quan la persona interessada accepte la notificació podrà accedir a la resolució d'adaptació corresponent, que també tindrà format imprimible en PDF.
Una vegada transcorreguts deu dies naturals a partir de la data de la recepció d’aquest avís de notificació sense que tinga lloc l'accés a l’aplicació, això equivaldrà al rebuig de la notificació als efectes previstos en la normativa legal vigent, llevat que es comprove la impossibilitat tècnica o material de l'accés.
L'aplicació guardarà registre del dia i hora de l’accés, que serà considerat, a tots els efectes, com a data de notificació.
El sistema deixarà constància, bé de l'acceptació, bé que la persona interessada no ha accedit a l'aplicació per a la notificació electrònica, i produirà els efectes previstos en l'article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.
Donat el cas que s'estiga disconforme amb la resolució, es pot impugnar la mateixa interposant un recurs de reposició en el termini d'1 mes des de la seua notificació, o davant el Jutjat social o del Contenciós-Administratiu -segons siga el personal afectat laboral o funcionari- en el termini de 2 mesos després de la notificació, o la desestimació del recurs de reposició que s'haja interposat, si escau.
Els efectes econòmics d’aquestes adaptacions seran des de l'1 de setembre del 2017 i probablement, l’abonament de les quantitats corresponents a la retribució actualitzada, a més dels endarreriments acumulats des d’aquesta data, s'efectuarà en la nòmina del pròxim mes d'abril

DOGV núm. 8255 - Dijous, 15 de març de 2018


15 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


16d’abril Intersindical Valenciana et crida a les mobilitzacions de les persones Jublilades


14 / 03 / 2018 | Roberto Company Vidal


DOGV núm. 8254 - Dimecres, 14 de març de 2018


14 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV 8254 data 14/03/18


14 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez 8254


DOGV núm. 8252 - Dilluns, 12 de març de 2018


12 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives


09 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV 8251 – Divendres, 9 de març de 2018


09 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 23/2018


08 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 22/2018


08 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 21/2018


08 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 20/2018


08 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 19/2018


08 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 18/2018


08 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 15/2018


08 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 14/2018


08 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 13/2018


08 / 03 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez