Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i els Serveis Públics


Ja toca dignificar l’Educació Infantil!

Passat dijous 12 d’abril, en Mesa Sectorial d’Educació, es va negociar un avantprojecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament dels centres de titularitat pública de primer cicle d’Educació Infantil.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 19 / 04 / 2018 | Personal educador | primer cicle personal educador ordre de funcionament de centres mesa sectorial educació infantil


Les Corts insten a dignificar les condicions laborals del Personal Educador d’Infantil i Especial

Avui, 18 d’abril, Les Corts Valencianes han aprovat una moció que insta al Consell a portar a la mesa de negociació el redactat de les funcions específiques del Personal Educador d'Educació Infantil i Educació Especial. I des d’Intersindical Valenciana, com a impulsors compromesos en aquesta lluita des de fa més d’una dècada, ens hem de felicitar.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 19 / 04 / 2018 | Condicions laboralsPersonal educador | personal educador dignitat professional corts valencianes condicions laborals


Ordre de Borses i Pla d’Estabilitat….  Potser cal ser valents altre cop

Passat Dijous Sant, potser contagiada de ple per l’esperit pasqual, la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ens va remetre dues propostes normatives apassionants per a gaudir del cap de setmana de “Passió”.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 09 / 04 / 2018 | BorsesPersonal interí | pla d'estabilitat personal interí ordre de borses funció pública


Comissió Mixta per a l’Estudi dels Llocs de Treball: Una reunió més, molts dubtes i poca negociació

Avui, 28 de març, s’ha reunit la Comissió mixta per a l’estudi dels llocs de treball, amb el següent ordre del dia:

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 28 / 03 / 2018 | Condicions laboralsFunció pública | funbció pública cmelt classificació llocs de treball


Intersindical no signa el II Acord de la Comissió de Diàleg Social sobre reducció de la temporalitat

Dijous passat, 22 de març, es va signar un acord "històric", en paraules del Conseller Soler, amb el qual es posa fi a l'arbitrarietat en l'accés al sector públic pel fet que, per primera vegada, d'ara endavant caldrà superar processos selectius convocats d'acord als principis d'igualtat, mèrit i capacitat. I el primer que cal dir d'aquestes declaracions és que, a més de ser falses, constitueixen un insult injustificable contra tot el personal que hi treballa en aquest sector.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 25 / 03 / 2018 | Condicions laboralsPersonal interí | sector públic instrumental personalñ temporal comissió de diàleg social acord reducció tempopralitat


Adequació del complement de carrera professional al decret 93/2017

L'Administració ha emès les resolucions d'adaptació del Grau de Desenvolupament Professional de la carrera horitzontal derivades de les sol·licituds realitzades pel personal durant els mesos d'agost i setembre de 2017, a l'empara del Decret 93/17 que millorava el sistema de carrera per al personal funcionari de carrera o laboral fix que haja prestat serveis com a tal en dos o més grups de classificació.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 15 / 03 / 2018 | Condicions laboralsFunció pública | personal promocionat decret 932017 carrera professional adaptació del gdp


La campanya contra les borses de treball d’À Punt té molts pares i poc trellat

La cobertura informativa que estan donant els mitjans de comunicació a les borses de treball d’À Punt, és tan desmesurada que només pot explica-se de dos maneres: o les esmentades borses de treball formen part de les set o huit principals preocupacions de la societat valenciana o ens trobem davant d’una campanya artificial i interessada. No cal dir que nosaltres pensem que estem davant del segon supòsit.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 23 / 02 / 2018 | BorsesSector públic | ocupació temporal intersindical rtvv estreballadors rtvv borses à punt


Comença la negociació de l’acord d’estabilitat i l’ordre de borses

Passat mes de gener, la Direcció General de Funció Pública ens va lliurar un esborrany de proposta d’acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública per al desenvolupament d'un pla d'estabilitat en l'ocupació pública per al període 2017-2019. Si fa no fa, per la mateixa data va posar en joc simultàniament un esborrany d’ordre de borses d’ocupació temporal i l’avantprojecte de llei de la funció pública valenciana.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 12 / 02 / 2018 | BorsesCondicions laboralsMesa tècnicaPersonal interí | personal interí ordre de borses mesa tècnica drets laborals acord d'estabilitat


Fragilitat femenina

Ara fa un parell de setmanes, amb tota la fanfàrria mediàtica que es mereixen les grans ocasions, la Consellera Bravo va anunciar una actuació històrica per a acabar amb la discriminació retributiva que pateixen les treballadores públiques. Trista i dissortadament, en anar al cos de la notícia, trobem més ombres que llum, i més estètica que no ètica, en un posicionament polític ubicat de ple en els postulats del patriarcat paternalista.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 01 / 02 / 2018 | Condicions laboralsDonesDretsFunció pública | jornada laborfal funció pública drets de les dones condicions laborals


Intersindical convoca assemblees sobre l’accés a l’ocupació pública

Davant els recents documents lliurats per l’administració els quals, sota una nomenclatura edulcorada, deixen entreveure els trets bàsics d’un ERO encobert, Intersindical convocarà assemblees a les tres capitals de província per a debatre sobre els criteris que han de regir l’accés a l’ocupació pública.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 23 / 01 / 2018 | BorsesCondicions laboralsPersonal interí | personal interí ordre de borses ocupació pública condicions laborals assemblees generals


Ací no sobra ningú

Després d'haver aconseguit acordar amb altres organitzacions sindicals una resposta conjunta per a demanar la retirada de l'article onze de l'esborrany d'ordre de borses d'ocupació temporal i, a més, per a treballar una proposta alternativa, igualment conjunta, passat dilluns 15 de gener, quan havíem de formalitzar la presentació del document, ens quedàrem esperant.

Continua llegint

Publicat per Intersindical | 18 / 01 / 2018 | BorsesCondicions laboralsFunció públicaPersonal interí | pla d'estabilitatg personal interí ordre de borses condicions de treballÀrees de la Intersindical

Política lingüística

Funció Pública, Intersindical considera una prioritat la capacitació lingüística

Un any desprès de celebrades les eleccions autonòmiques i amb un nou govern se signava a la Mesa General de Negociació de la Funció Pública (MGN) un acord d’ample abast on s’incloïa la negociació de la reforma de la Llei de la Funció Pública (LFPV), que és la norma on s’ha de recollir, amb caràcter general, la capacitació lingüística del personal de la Generalitat.

Política lingüística

Dones

L’Àrea de les Dones de la IV, premiada per la Federació Dones Progressistes

La 26a edició dels premis de la Federació de Dones Progressistes ha guardonat quatre sindicalistes feministes, entre elles, la coordinadora de l’Àrea de les Dones de la Intersindical Valenciana

Salut laboral i medi ambient

Intersindical, amb la Mesa Autonòmica contra la Incineració

S’estableix com a objectius prioritaris la millora de la qualitat de l’aire i la lluita contra la incineració en el País Valencià.

Salut laboral i medi ambient

Internacional

Intersindical, amb la cònsul general de Cuba a Barcelona

Intersindical Valenciana es reuneix amb la consul general de Cuba en Barcelona, Mabel Arteaga, i l’Associació Valenciana d’Amistat amb Cuba José Martí per intercanviar informacions sobre Cuba, estretar les relacions, i concretar diversos projectes de treball i cooperació.