Personal

Convocatòria de cursos del Pla de Formació del personal al servei de l’administració 2014

IVAP.-RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2014 (DOCV 7195, 20/01/14).

personal ivap generalitat formació 2014
PDF

Jornada, llicències i permisos del personal de l’Administració de la Generalitat

Circular 1/2013 de 10 de maig, sobre jornada, llicències i permisos del personal de l'Administració de la Generalitat.

personal permisos llicències l'administració de la generalitat jornada
PDF

Instrucció sobre el Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes del personal (2005)

Instrucció de 15 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, sobre l'anotació al Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes corresponents al personal al servici del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 5041, 04/07/05).

títols registre personal instrucció idiomes diplomes 2005
PDF

Ordre per la qual es crea el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat HUMAN1

ORDRE de 23 d'octubre de 1998, del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es crea el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat HUMAN1 (DOGV 3376, 19/11/98).

personal ordre human1 fitxer automatitzat dogv dades 1998
PDF

Instrucció sobre el Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes del personal de la GV

Instrucció de 15 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, sobre l'anotació al Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes corresponents al personal al servici del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 5041, 04/07/05).

títols registre de personal personal instrucció idiomes generalitat diplomes 2005
PDF

Ordre per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente a les eleccions

ORDRE 10/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia, i Administracions Públiques, per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente com a candidata o candidat en les eleccions a les corts valencianes, en les eleccions locals o eleccions a entitats locals menors (DOCV 6493, 01/04/11).

regulació personal permisos ordre eleccions 2011
PDF

Decret de modificació de reordenació del sistema retributiu

DECRET 34/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 99/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat, de reordenació del sistema retributiu corresponent al personal al servei de l’administració del Consell de la Generalitat i de les entitats autònomes que en depenen (DOGV 5227, 27/03/06).

sistema retributiu reordenació personal modificació dogv decret 2006
PDF

Decret reordena el sistema retributiu del personal al servei del Consell

DECRET 99/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es reordena el sistema retributiu corresponent al personal al servei de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana i de les entitats autònomes que en depenen (D.O.G.V. nº 2517, 29 de maig de 1995).

sistema retributiu personal dogv decret 1995
PDF

Llei 53/1984, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques

LLEI 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques (B.O.E. 4 de gener de 1985).

personal llei incompatibilitats boe 1985
PDF