Generalitat Valenciana

Relació de llocs de treball de la Generalitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aprova les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOCV 7790, 25/05/16).

llocs de treball generalitat valenciana conselleries
PDF

Pla de formació empleats i empleades públics

IVAP.-RESOLUCIÓ de 23 de març de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2016 (DOCV 7755, 07/04/16).

generalitat valenciana funció pública formació
PDF