Generalitat

Actualització 10-11-2016 de la relació de llocs de treball GV

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 18 de maig de 2016, de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 7917, 15/11/16).

rlt generalitat
PDF

Correcció d’errades a la llei de Mesures fiscals, gestió administrativa i financera

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV 7488, 18/03/15).

organització mesures fiscals gestió financera gestió administrativa generalitat correcció d'errades
PDF

Convocatòria de cursos del Pla de Formació del personal al servei de l’administració 2014

IVAP.-RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2014 (DOCV 7195, 20/01/14).

personal ivap generalitat formació 2014
PDF

Llei de la Funció Pública Valenciana

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

ordenació llei gestió generalitat funció pública 2010
PDF

Llei de pressupostos de la Generalitat 2015

LLEI 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015 (DOCV 7433, 30/12/14).

pressupostos generalitat 2015
PDF

Llei de pressupostos de la Generalitat 2014

LLEI 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014 (DOCV 7182, 30/12/13).

pressupostos generalitat 2014
PDF

Llei de pressuposts de la Generalitat de 2013

LLEI 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2013 (DOCV 6933, 31/12/12).

pressupostos generalitat 2013
PDF

Acord sobre I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’administració de la Generalitat (2010-2012)

ACORD de 9 d'abril de 2010, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública de 31 de març de 2010 pel que es va aprovar el I Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de l'administració de la Generalitat (2010-2012) (DOCV 6382, 22/10/10).

pla d'igualtat generalitat acord 2010-12
PDF

Resolució sobre acord referents a mesures retributives entre justícia i els sindicats

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2006, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de l’administració de Justícia de la Generalitat Valenciana sobre mesures retributives, subscrit en data 23 de gener de 2006 entre la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques i les organitzacions sindicals CSI-CSIF, CEMSATE, UGT-PV i STAP-IV (DOGV 5257, 12/05/06).

sindicats retribucions resolució generalitat conselleria de justicia
PDF

Pressupostos de la Generalitat 2013

LLEI 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2013 (DOCV 6933, 31/12/12)

pressupostos generalitat 2013
PDF

Llei de mesures fiscals, gestió adm. i financera, i organització de a Generalitat

LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV 6931, 27/12/12).

mesures fiscals llei generalitat
PDF

Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat

DECRET 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual aprova el Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat (DOGV 5283, 19/06/06).

reglament generalitat dogv decret advocacia 2006
PDF

Decret d’aprovació la Carta del Ciutadà de la CV i es regulen les cartes de servei a la GV

DECRET 191/2001, de 18 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova la Carta del Ciutadà de la Comunitat Valenciana i es regulen les cartes de serveis a la Generalitat Valenciana (DOGV 4156, 27/12/01).

generalitat dogv decret cartes de servei carta del ciutadà
PDF

Instrucció sobre el Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes del personal de la GV

Instrucció de 15 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, sobre l'anotació al Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes corresponents al personal al servici del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 5041, 04/07/05).

títols registre de personal personal instrucció idiomes generalitat diplomes 2005
PDF

Regulació  del Registre de personal de la GV

ORDRE de 5 de juny de 1986, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es regulat el Registre de Personal de la Generalitat Valenciana (DOGV 392, 16/06/86).

regulació registre personal ordre generalitat 1986
PDF

Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2012

LLEI 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012 (DOCV 6682, 30/12/11).

pressupost llei generalitat docv 2012
PDF

Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat

LLEI 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOCV 6680, 28/12/11).

organització mesures fiscals llei gestió administrativa generalitat financera docv 2011
PDF

Correcció del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat

CORRECCIÓ d’errades del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat. (DOGV 5247, 27/04/06).

text refós taxes generalitat decret correcció d'errades 2005
PDF

Text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat

DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV 4971, 22/03/05).

text refós taxes generalitat dogv decret 2005
PDF

Decret sobre Reglament del Cos Superior d’Interventors i Auditors de la Generalitat

DECRET 72/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament del Cos Superior d’Interventors i Auditors de la Generalitat (DOGV 4983, 12/04/05).

reglament interventors generalitat drecret dogv auditors 2005
PDF

LLEI de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat

LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV 6931, 27/12/12).

organització mesures fiscals gestió administrativa generalitat 2013
PDF