Accions Formatives

Convocatòria d’accions formatives del Pla de formació del personal (IVAP)

IVAP.-RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2015, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servici de la Generalitat, per a l'any 2015 (DOCV 7446, 20/01/15).

pla de formació del personal ivap formació accions formatives
PDF