2013

Llei de pressuposts de la Generalitat de 2013

LLEI 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2013 (DOCV 6933, 31/12/12).

pressupostos generalitat 2013
PDF

Acord de retallades (acord Moragues 2013)

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, pel qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l'Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015 (DOCV 7169, 10/12/13).

retallades acord moragues acord de retallades 2013
PDF

Modificació del calendai laboral de 2013

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2013, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica la Resolució de 27 de desembre de 2012, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2013 (DOCV 7020, 09/05/13).

modificació calendari laboral 2013
PDF

Correcció d’errades al calendari de festes locals de 2013

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de desembre de 2012, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2013 (DOCV 6985, 14/03/13).

festes locals calendari laboral 2013
PDF

Acord de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni Col·lectiu

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2013, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servici de l'Administració Autonòmica d'Addenda al Pacte d'Acció Sindical en l'Àmbit de l'Administració de la Generalitat (DOCV 7002, 12/04/13).

personal laboral conveni col·lectiu cive 2013
PDF

Calendari de festes locals de 2013

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2012, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2013.

festes locals calendari laboral 2013
PDF

Calendari laboral per a 2013

DECRET 142/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2013.

decret calendari laboral 2013
PDF

Convocatòria de cursos del Pla de Formació del personal al servei de l’administració 2013

IVAP.-RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2013, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2013 (DOCV 6944, 16/01/13). Sol·licituds fins el 08/02

ivap formació 2013
PDF

Pressupostos de la Generalitat 2013

LLEI 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2013 (DOCV 6933, 31/12/12)

pressupostos generalitat 2013
PDF

LLEI de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat

LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV 6931, 27/12/12).

organització mesures fiscals gestió administrativa generalitat 2013
PDF