2012

Correcció d’errades dels cursos del Pla de Formació del personal al servei de l’administració 2012

IVAP.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'abril de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de l'Administració de la Generalitat, per a l'any 2012 (DOCV 6761, 25/04/12).

ivap correcció d'errades 2012
PDF

Cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l’any 2012

IVAP.-RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2012 (DOCV 6752, 12/04/12).

ivap formació 2012
PDF

Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2012

LLEI 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012 (DOCV 6682, 30/12/11).

pressupost llei generalitat docv 2012
PDF

Modificació de la regulació de les condicions de treball del personal del Consell

DECRET 68/2012, de 4 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell (DOCV 6768, 07/05/12).

regulació modificació decret condicions de treball 2012
PDF

LLEI de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat

LLEI 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOCV 6680, 28/12/11).

organització mesures fiscals gestió administrativa 2012
PDF