Funcionarització 2017

DOGV 8019 data 11/04/17 RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.
DOGV 8081 data 11/07/17 RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de personal admés i exclòs als cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.
DOGV 8150 data 17/10/17 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juliol de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de personal admés i exclòs als cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.
DOGV 8178 data 27/11/17 RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista definitiva de personal admés i exclòs als cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.
DOGV 8198 data 26/12/17 RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2017, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es nomena la comissió qualificadora dels cursos d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral de la Generalitat Valenciana a la naturalesa dels llocs que ocupa.
DOGV 8206 data 05/01/18 RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2018, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publiquen les dates, l'horari, el lloc d'impartició i la relació de l'alumnat convocat per a la realització dels cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de la Generalitat Valenciana a la naturalesa dels llocs que ocupa. Edicions de Castelló.
DOGV 8212 data 15/01/18 RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2018, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publiquen les dates, l'horari, el lloc d'impartició i la relació de l'alumnat convocat per a la realització dels cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de la Generalitat Valenciana a la naturalesa dels llocs que ocupa. Edicions de València.
DOGV 8212 data 15/01/18 RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2018, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publiquen les dates, l'horari, el lloc d'impartició i la relació de l'alumnat convocat per a la realització dels cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de la Generalitat Valenciana a la naturalesa dels llocs que ocupa. Edicions d'Alacant.
DOGV 8254 data 14/03/18 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista definitiva de personal admès i exclòs als cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.